Sninské Rybníky-jadło regionalne

Detské rekreačné zariadenie Vihorlat Sninské Rybníky
Kategória II – gastronomické služby
„Za catering regionálnej kuchyne Horného Zemplína”

Sninské Rybníky
069 01 Snina
www.jurpak.sk
drz-jurpak@stonline.sk
tel.+421 57 762 2707, +421 915 439 557,