Ekomuzeum Hoszów-Jałowe

Ścieżka historyczna „Tropiciele zaginionych śladów” w ramach projektu „Działaj Lokalnie V”. Trasa liczy około 8 km. Początek trasy – krzyżówka - Jałowe, tam znajduje się mapka całej ścieżki, trasa biegnie wzdłuż głównej drogi, gdzie znajdują się przydrożne krzyże kamienne. Za ostatnim z krzyży, znajdują się ruiny dawnych zabudowań dworskich, obok stara zabudowa drewniana. Tu zbacza się z głównej drogi i drogą polną zmierza w kierunku ruin dawnej kaplicy grobowej. Spod kaplicy droga prowadzi do cerkwi w Jałowem, obok stara dzwonnica i cmentarz. Następnie ścieżka prowadzi w stronę Hoszowa do punktu, gdzie znajduje się tablica informacyjna o bitwach i wydarzeniach historycznych związanych z Hoszowem i okolicami. Stamtąd trasa prowadzi do cerkwi w Hoszowie. Głównym punktem informacyjnym jest Szkoła Podstawowa w Hoszowie.