Ekomuzeum "Zielony Cień" im. Marii Czerkawskiej (Rudenka)

Z wizytą w Ekomuzeum "Zielony Cień" Marii Czerkawskiej.

Trasa: Uherce Mineralne (Pracownia gobelinów Pani Zofii Zdanowicz) - Rudenka (Izba pamięci poetki Marii Czerkawskiej w szkole) - dawna drewniana cerkiew greckokatolicka z 1843 roku z częściowo zachowanym ikonostasem i polichromią wnętrza (dziś kościół rz. kat.) - dawna kuźnia - pracownia rzeźbiarska - widokowe wzniesienia nad wsią z panoramą na Park Krajobrazowy Gór Słonnych i Bieszczady Wysokie (teren Stowarzyszenia QUO-VADIS ) - wypał węgla drzewnego - Bezmiechowa Górna (miejsce po dworze Marii Czerkawskiej) - rezerwat przyrody "Dyrbek" - szybowisko w Bezmiechowej - Hotel Politechniki Rzeszowskiej (m-ce widokowe na Bieszczady, restauracja "U Nika") - zejście do Bezmiechowej Górnej. (Powrót busem do miejsca zakwaterowania). Czas przejścia ok. 4 - 5 godzin.

(autor: Stanisław Orłowski)

więcej na:www.olszanica.pl