Partnerzy projektu

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” (lider projektu) Jako główne cele działania określone zostały: - Budowanie świadomości mieszkańców Podkarpacia w celu integracji gospodarczej i kulturalnej regionu; - Tworzenie lobbingu na rzecz rozwoju i promocji woj. Podkarpackiego; - Działalność edukacyjna, badawcza, wydawnicza, gospodarcza; - Wspieranie procesu rozwoju i promocji regionu; - Działania promocyjne związane z Karpatami, ich kulturą, etnografią, wizerunkiem i rozwojem turystyki; - Promowanie Karpat jako euroregionu łączącego kulturowo położone na jego terenie państwa; - Ochrona środowiska naturalnego; - Stworzenie ośrodka pierwszego kontaktu i informacji o możliwościach współpracy z jednostkami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi i podmiotami gospodarczymi z województwa podkarpackiego dla potencjalnych partnerów z krajów Unii Europejskiej; - Wspieranie rozwoju zawodowego członków Stowarzyszenia; - Działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich; Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: - Wspieranie powstających projektów na poziomie lokalnym; - Organizowanie szkoleń, spotkań konsultacyjnych, warsztatów, konferencji i targów; - Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami państwowymi i samorządowymi w zakresie rozwoju i promocji Podkarpacia; - Działania na rzecz tworzenia sieci współpracujących ze sobą lokalnych liderów; - Prowadzenie monitoringu sytuacji ekonomiczno – społeczno - kulturalnej Podkarpacia; - Prowadzenie działalności gospodarczej; - Promocję produktów regionalnych; Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia" ul. Gałęzowskiego 6/319 35-074 Rzeszów Tel./fax (017) 852 85 26 e-mail: info@procarpathia.pl Stowarzyszenie pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. \

Wszyscy Partnerzy projektu:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia" zostało założone w styczniu 2004 r. http://www.procarpathia.pl/pl/stowarzyszenie_pro_carpathia/

Fundacja Bieszczadzka http://www.fundacja.bieszczady.pl/

Agencja Rozwoju Regionalnego Svidnik http://www.rrasvidnik.sk/index2.php

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki http://www.karpacki.pl/

Dziecięca Organizacja Fenix Snina http://snina.do-fenix.sk/