Działania

Turystyka bez granic – wzmocnienie współpracy transgranicznej w turystyce w oparciu o zrównoważony rozwój środowiska

 Od momentu rozpoczęcia projektu zostały zrealizowane następujące działania:

1. I część Cyklicznej transgranicznej imprezy plenerowej promującej wspólną ofertę Turystyki Przyjaznej Środowisku (po polskiej i słowackiej stronie) - I Karpackie Dni Zielonej Turystyki,

2. „Zagraniczna wizyta studyjnej wzdłuż pogranicza Republiki Czech, Austrii i Niemiec„,

3. Cykl warsztatów kulinarnych – kuchnia regionalna. Cykla składał się z następujących części:

  • Cz. I teoretyczna  Temat : Jak zgodnie z prawem wytwarzać, sprzedawać i chronić lokalne produkty żywnościowe, ( M. Gąsiorowski)
  • Cz. II – teoretyczna  Temat: Jak stworzyć i wypromować markę produktu lokalnego oraz skuteczną sieć sprzedaży, (O. Gałek)
  • Cz. III – teoretyczna Temat: Jak jadani i jada się w Karpatach Wschodnich – przegląd lokalnych produktów żywnościowych i potraw wschodniokarpackich, (R. Bańkosz)
  • Cz. IV – praktyczna (3 dni wybrane potrawy pogranicza polsko-słowacko-ukraińskiego w praktyce. K.Antoniszczak, Szefowie kuchni regionalnej ze Słowacjii, oraz Ukrainy),

4. Warsztaty strategiczno-konsultacyjne obejmujące:

(a) zarządzanie Turystyką Przyjazną Środowisku,

(b) system certyfikacji - podnoszenia jakości usług Turystyki Przyjaznej Środowisku,

5. Spotkanie informacyjne – otwarcie naboru do certyfikacji,

6. Cykl warsztatów dla usługodawców turystycznych (obiekty noclegowe i gastronomiczne, stadniny, przystanie, kulig, itp.) - tematyka: regionalizm, obsługa klienta, standaryzacja, ekologia, jakość, itp.)

  • Cz. I – A. Czech, Ekofarma -prezentacja i praktyczne przykłady rozwiązań ekologicznych tj. „zielone" źródła energii w agroturystyce, biologiczne systemy oczyszczania ścieków.

            A. Kryda, Jak w praktyce wykorzystać wzorce dużej i małej architektury wschodniokarpackiej?"

            A. Pieniążek, Jakie są obecne możliwości finansowania inwestycji związanych z podnoszeniem jakości usług turystyki przyjaznej środowisku?

  • Cz. II – M. Romaniec, Założenia systemów certyfikacji: Czysta Turystyka i Zielone Biuro oraz praktyczne aspekty ich wdrażania,

            A. Szary, „Jak wykorzystać rodzimą roślinność wschodniokarpacką dla podniesienia atrakcyjności obiektów turystycznych oraz walorów smakowych oferowanej kuchni"

7. Szkolenie dla audytorów certyfikacji (po stronie polskiej jak i słowackiej),

8. Spotkanie szkoleniowe - powołanie i przeszkolenie członków kapituły,

9. Spotkanie kapituły i przyznanie certyfikatów,

10. II część Cyklicznej transgranicznej imprezy plenerowej promującej wspólną ofertę Turystyki Przyjaznej Środowisku (po polskiej i słowackiej stronie) - II Karpackie Dni Zielonej Turystyki,

11. Organizacja stoiska na targach turystycznych promującego ofertę turystyczną pogranicza polsko-słowackiego:

- podczas targów 'Tour Salon' w Poznaniu. Celem wyjazdu było Promocja działań związanych z projektem TbG, oferty turystycznej pogranicza polsko-słowackiego poprzez miejsca, produkty i usługi certyfikowane w systemie GoToCarpathia, Wyjazd miał miejsce w dniach 19 - 24.10.2010 r.
- podczas ITF Slovakiatour Bratysława. Promocja projektu Turystyka bez granic oraz oferty pogranicza - polsko słowackiego. Promocja miejsc, produktów oraz usług certyfikatu GoTOCarpathia. Wyjazd miał miejsce w dniach 19 - 22 stycznia 2011 r.
- podczas tragów "Fiets en Wandelbeurs” w Amsterdamie. Celem wyjazdu do Amsterdamu było zaprezentowanie turystom holenderskim oferty usług i produktów ekoturystycznych pochodzących z Karpat Wschodnich i przyjaznych środowisku naturalnemu, które uzyskały certyfikat GoToCarpathia. Wyjazd miał miejsce w dniach 26-27 lutego 2011 r.

12. Organizacja wyjazdu studyjnego dla dziennikarzy i touroperatorów (10 - 13 marzec 2011). Miał on przedstawić obiekty i instytucje turystyczne posiadające certyfikat GoToCarpathia. W wyjeździe uczestniczyli zarówno przedstawiciele strony polskiej jak i słowackiej.
I Karpackie Dni Zielonej Turystyki, Snina