W krainie bobrów - Myczkowce – Orelec – Uherce Mineralne

http://www.eko.uhercemineralne.pl/

Czym jest ekomuzeum? Idea ta przywędrowała do nas zza granicy.

Ekomuzeum „W krainie bobrów” to otwarte muzeum bez murów, którego obiekty (eksponaty) rozproszone są na terenie Kotliny Uherczańskiej obejmującej miejscowości: Uherce Mineralne, Orelec, Zwierzyń i Myczkowce. Owe obiekty tworzą żywą kolekcję, obrazującą wartości przyrodnicze i kulturowe regionu oraz dorobek jego mieszkańców. Ekomuzeum obejmuje swoim zasięgiem sieć szlaków spacerowych i ścieżek przyrodniczych, poprzez to daje wszechstronną prezentację różnorodnych obiektów miejsc, tradycji, historii i legend, składających się na dziedzictwo ludzi i charakter miejsca. Przyroda, kultura i historia są prezentowane wspólnie, w miejscu ich pierwotnego występowania.

Bobry w Uhercach” (pow. 27 ha) znajduję się między Uhercami a Zwierzyniem w wyrobiskach
żwirowych na rzece Olszance. Przed kilkunastoma laty wpuszczono tam potajemnie sprowadzone
w Bieszczady bobry, aby się rozmnożyły. Dziś jest ich tak dużo, że zakładają kolejne kolonie
i żeremie na pobliskich rzekach i potokach m.in. w Zwierzyniu, Orelcu i okolicy.