Relacja z VI przyrodniczych warsztatów terenowych 24-26 października 2014 roku

                                                                                 

 

Ostatnie, VI warsztaty przyrodnicze odbyły się w dniach 24-26 października 2014 na terenie ekoturystycznego regionu Użańska Dolina w województwie Zakarpackim.

Fundacja Rozwoju Ekoturystyki w dolinie Użu  oraz Fundacja Bieszczadzka zaprosiły 10 uczestników- ze strony polskiej i ukraińskiej- reprezentantów branży turystycznej oraz osób związanych z turystyką do uczestnictwa w bezpłatnych warsztatach zorganizowanych w ramach działań prowadzonych z Mikroprojektu MP9:„Dzikie Karpaty–rozwój turystyki przyrodniczej w polsko-ukrainskich Karpatach Wschodnich”.

Warsztaty te mają na celu między innymi rozbudzenie zainteresowań przyrodą i zainspirowanie ich uczestników do przyszłych działań związanych z obsługą turystyki przyrodniczej.

Po przyjeździe do miasta Użok, uczestnicy zostali zakwaterowani w hotelu „ Użanskie kąpiele”. Wieczorem odbyło się spotkanie uczestników z koordynatorem i z prowadzącym warsztaty- omówiono najważniejsze założenia projektu oraz program VI.- a zarazem ostatnich- przyrodniczych warsztatów terenowych. Wyświetlono także prezentację o terytorium Użańskiego Parku Narodowego oraz Beskidach Wschodnich. Każdy z uczestników otrzymał pakiet materiałów informacyjno- szkoleniowych.

Po śniadaniu, w sobotę rano udaliśmy się na zaplanowaną ten wycieczkę. Pierwszym przystankiem był postój na punkcie widokowym, zlokalizowanym na Przełęczy Użockiej (853 m. n.p.m.). Przełęcz ta oddziela Beskidy Zachodnie od Wschodnich i rozpościera się stąd panorama polskich i ukraińskich Bieszczadów. Na przełęczy toczyły się ciężkie walki w czasie I i II wojny światowej. Na zboczach gór zbudowano w tym celu wiele kilometrów okopów i drewniano-ziemnych bunkrów, użytych podczas operacji karpackiej. Ponadto z Przełęczy Użockiej prowadzi ukraiński szlak turystyczny na masywy Opołonka i Kińczyka Bukowskiego – szczyty leżące na granicy polsko-ukraińskiej, które są niedostępne dla turystów od strony polskiej. Po krótkim postoju i odpoczynku udaliśmy się na pieszą wycieczkę w stronę g. Błyżnia (1040)- przez przeł. Kut  oraz g. Kińczyk (1150) by z powrotem zejść do miasta Użok. Po powrocie do hotelu czekała na nas kolacja z regionalnymi specjałami z tego obszaru.

W niedzielę udaliśmy się na wycieczkę objazdową, która miała przyblić nam historię i kulturę tego obszaru. Odwiedziliśmy m.in. miejscowości: Stawne, Żornawa, Stużycia, Wyszka, Kostryno, Użok- wieś położona nad rzeką Uż, znajdującą się po drugiej stronie grzbietu karpackiego niż dawna wieś Sianki. Obecnie znajduje się tu stara cerkiew i przystanek kolejowy. Wieś została zniszczona podczas kolejnych walk o Przełęcz Użocką podczas I i II wojny światowej. Na początku XX wieku  władze Austro-Węgier przeprowadziły tędy strategiczną linię kolejową, która łączyła Użhorod z Samborem. Jest to do dziś jedna z najpiękniej położonych linii kolejowych w Karpatach z licznymi wiaduktami i tunelami od strony zakarpackiej. Odwiedziliśmy także siedzibę Użańskiego Parku Narodowego w Wełykym Bereznym. Park ten umiejscowiony jest w zakątku Zakarpacia utworzonym przez zbieg 3 granic: Ukrainy, Polski i Słowacji sąsiadującym tym samym z Bieszczadzkim Parkiem Narodowym. Do hotelu wróciliśmy na obiad i krótkie podsumowanie warsztatów. Ponadto wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe certyfikaty, poświadczające ich uczestnictwo w warsztatach.

Warsztaty są częścią mikroprojektu „Dzikie Karpaty – rozwój turystyki przyrodniczej w polsko-ukraińskich Karpatach Wschodnich”, którego celem jest promocja potencjału przyrodniczego i kulturowego obszaru objętego projektem poprzez wykreowanie produktu turystyki przyrodniczej pod nazwą Dzikie Karpaty na obszarze polsko-ukraińskiej części Karpat Wschodnich. Mikroprojekt z kolei realizowany jest w ramach projektu parasolowego pn. „Transgraniczna współpraca na rzecz turystyki uzdrowiskowej pogranicza polsko-ukraińskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

 

                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

More about European Union external actions at:

EU Delegation to Ukraine;

EU Delegation to Belarus;

                                                                                                                                                                          

„Niniejszy portal został stworzony przy pomocy Unii Europejskiej. Wyłączną odpowiedzialność za jego zawartość ponosi Fundacja Bieszczdzka oraz w żaden sposób nie może być on postrzegany jako odzwierciedlenie poglądów Unii Europejskiej”.