Relacja z V przyrodniczych warsztatów terenowych 22-24 października 2014 roku

                                                                                 

 

Fundacja Rozwoju Ekoturystyki w Dolinie Użu (Użgorod, Ukraina) oraz Fundacja Bieszczadzka tym razem zaprosiła do uczestnictwa w V przyrodniczych warsztatach terenowych, które odbyły się na Ukrainie w Regionie Ekoturystycznym Skolskie Beskidy, a dokładniej na terenie Parku Narodowego Skolskie Beskidy w terminie: 22-24 października 2014.

Wzięło w nich udział 10 osób z Polski i z Ukrainy- przedstawicieli branży turystycznej oraz pasjonatów turystyki przyrodniczej oraz działaczy na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego z obszarów objętych mikroprojektem. Grupie towarzyszył tłumacz oraz przewodnik.

Pierwszego dnia, po dotarciu wszystkich uczestników warsztatów oraz zakwaterowaniu ich w hotelu, odbyło się spotkanie informacyjne, podczas którego wszyscy mieli okazję do wzajemnego poznania i wymiany informacji. Omówiono także założenia programowe warsztatów oraz pokazano prezentację nt. „Terytorium Parku Narodowego Skolskie Beskidy”, która szczegółowo ukazała wszelkie atrakcje przyrodnicze i antropogeniczne tego obszaru. Uczestnicy otrzymali pakiet materiałów informacyjno- promocyjnych.

W czwartek po śniadaniu, uczestnicy udali się do siedziby Parku na spotkanie z jego przedstawicielem. Tutaj uczestnicy dowiedzieli się o historii Parku, jego najciekawszych atrakcjach (m.in. o stadzie żubrów, sprowadzonych tu w 2010 roku i umieszczonych w zagrodzie aklimatyzacyjnej), przyrodzie i formach jej ochrony a także o formach ruchu turystycznego na jego terenie. Następnie grupa została przewieziona do punktu wypadowego na planowaną tego dnia wycieczkę jedną ze ścieżek przyrodniczych. Po drodze, oprócz wspanialej przyrody, można było zaobserwować wiele innych atrakcji takich jak- wodospad na rzece Kamionka, jezioro oraz liczne wychodnie skalne i grupy skał. Niestety warunki atmosferyczne nas nie rozpieszczały tym razem- więc wieczorem, cali mokrzy i zziębnięci wróciliśmy do hotelu, gdzie czekała na nas ciepła, regionalna kolacja.

Nazajutrz, niestety również w deszczowej pogodzie- udaliśmy się na krótszą  wycieczkę- tym razem o tematyce przybliżającej uczestnikom historię i kulturę tego obszaru- do miejscowości Sławsko, które przed wojną było nazywane Zakopanem Bieszczadów Wschodnich. Tutejsze piękne tereny, położone stosunkowo niedaleko od Lwowa przyciągały wtedy wielu narciarzy. Obecnie jest to głównie miasteczko turystyczne, które w lecie przyciąga turystów jako doskonała baza wypadowa w góry a w zimie- jako ośrodek narciarski. Po obiedzie i krótkim podsumowaniu warsztatów, udaliśmy się w drogę powrotną ze zwiedzaniem Użhorodu- stolicy obwodu zakarpackiego. Zwiedziliśmy tu Zakarpackie Muzeum Krajoznawcze, które mieści się w XV-wiecznym zamku. Zgromadzono tu ponad 14 tysięcy eksponatów związanych z historią i kulturą tego regionu. W bezpośrednim sąsiedztwie zamku zlokalizowany jest skansen z kilkunastoma obiektami- przedstawiającymi drewnianą architekturę zakarpacką.

Warsztaty są częścią mikroprojektu „Dzikie Karpaty – rozwój turystyki przyrodniczej w polsko-ukraińskich Karpatach Wschodnich”, którego celem jest promocja potencjału przyrodniczego i kulturowego obszaru objętego projektem poprzez wykreowanie produktu turystyki przyrodniczej pod nazwą Dzikie Karpaty na obszarze polsko-ukraińskiej części Karpat Wschodnich. Mikroprojekt z kolei realizowany jest w ramach projektu parasolowego pn. „Transgraniczna współpraca na rzecz turystyki uzdrowiskowej pogranicza polsko-ukraińskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

 

                

 

 

                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

More about European Union external actions at:

EU Delegation to Ukraine;

EU Delegation to Belarus;

                                                                                                                                                                          

„Niniejszy portal został stworzony przy pomocy Unii Europejskiej. Wyłączną odpowiedzialność za jego zawartość ponosi Fundacja Bieszczdzka oraz w żaden sposób nie może być on postrzegany jako odzwierciedlenie poglądów Unii Europejskiej”.