Relacja z IV przyrodniczych warsztatów terenowych 17-19 października 2014 roku

                                                                                 

Za nami już IV warsztaty przyrodnicze. Odbyły się w dniach 17-19 października 2014 na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego i jego otuliny.

Uczestnikami- zarówno z Polski, jak i z Ukrainy były osoby bezpośrednio i pośrednio związane z branżą turystyczną. Oprócz tłumacza, który sprawiał, że komunikacja między uczestnikami przebiegała bezproblemowo oraz przewodnika a zarazem opiekuna warsztatów- pana Grzegorza Sitko, udział w nich wzięło 10 osób.

W piątek, 17 października w Muzeum Bieszczadzkiego Parku Narodowego spotkali się wszyscy uczestnicy kolejnej edycji warsztatów oraz Koordynator warsztatów- pan Bogusław Pyzocha (Fundacja Bieszczadzka) i przewodnik- pan Grzegorz Sitko. Przedstawiciel Bieszczadzkiego Parku Narodowego oprowadził grupę po ekspozycji w Muzeum przybliżając tym samym wszystkim uczestnikom tematykę i cel warsztatów- rozbudzenie zainteresowań przyrodniczych,  pokazanie możliwości i sposobów atrakcyjnego pokazywania przyrody oraz zachęcenie przynajmniej niektórych uczestników do przyszłych działań związanych z obsługą turystyki przyrodniczej. Następnie Uczestnicy udali się do Zatwarnicy, gdzie zostali zakwaterowani w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Bieszczadzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Wieczorem odbyło się spotkanie integracyjno- zapoznawcze uczestników podczas którego omówiono szczegółowo tematykę i program warsztatów oraz pokazano prezentację multimedialną nt. „Przyrody Bieszczadzkiego Parku Narodowego oraz Bieszczadów”, którą przygotował pan Grzegorz Sitko. Każdy z uczestników otrzymał także pakiet materiałów szkoleniowych.

W sobotę rano, po śniadaniu uczestnicy udali się do Bukowca. Stamtąd wyruszyli na pieszą wycieczkę wzdłuż tzw. Bieszczadzkiego Worka- trasy biegnącej wzdłuż rzeki San i miejscowości: Tarnawa Niżna, Tarnawa Wyżna, Bukowiec, Beniowa, Sianki. W większości tereny te nie są obecnie zamieszkałe i można tam zaobserwować ślady ich dawnej obecności- podmurówki cerkwi, domostw, stare piwnice czy pozostałe sady owocowe. Część zaplanowanej trasy przebiegała przez wyznaczoną przez Bieszczadzki Park Narodowy ścieżkę przyrodniczą „W dolinie górnego Sanu”. W drodze powrotnej uczestnicy mogli obserwować inne atrakcje tych terenów- cerkwie, kościoły, budownictwo regionalne a przede wszystkim przyrodę tych terenów.

W niedzielny poranek, po śniadaniu i zabraniu prowiantu Grupa udała się jeszcze na pieszą wycieczkę. Z Zatwarnicy weszli na Smerek (1222 m. n.p.m.), który znajduje się w masywie Połoniny Wetlińskiej. Trasa obejmowała przejście fragmentami następujących ścieżek przyrodniczych wyznaczonych przez Bieszczadzki Park Narodowy: „Suche Rzeki- Smerek” i „Połonina Wetlińska”. Po powrocie, na uczestników czekał obiad a po nim krótkie podsumowanie warsztatów oraz wręczenie certyfikatów dla wszystkich uczestników.

Warsztaty są częścią mikroprojektu „Dzikie Karpaty – rozwój turystyki przyrodniczej w polsko-ukraińskich Karpatach Wschodnich”, którego celem jest promocja potencjału przyrodniczego i kulturowego obszaru objętego projektem poprzez wykreowanie produktu turystyki przyrodniczej pod nazwą Dzikie Karpaty na obszarze polsko-ukraińskiej części Karpat Wschodnich. Mikroprojekt z kolei realizowany jest w ramach projektu parasolowego pn. „Transgraniczna współpraca na rzecz turystyki uzdrowiskowej pogranicza polsko-ukraińskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

 

          

      

     

 

 

                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

More about European Union external actions at:

EU Delegation to Ukraine;

EU Delegation to Belarus;

                                                                                                                                                                          

„Niniejszy portal został stworzony przy pomocy Unii Europejskiej. Wyłączną odpowiedzialność za jego zawartość ponosi Fundacja Bieszczdzka oraz w żaden sposób nie może być on postrzegany jako odzwierciedlenie poglądów Unii Europejskiej”.