Relacja z III przyrodniczych warsztatów terenowych 11-13 października 2014 roku

 

                                                                                 

Trzecie warsztaty przyrodnicze (a drugie na terenie Ukrainy) odbyły się w dniach 11-13 października 2014. Przygotowane zostały w ramach mikroprojektu „Dzikie Karpaty – rozwój turystyki przyrodniczej w polsko-ukraińskich Karpatach Wschodnich”. Tym razem odbyły się one na  Ukrainie- w Gorganach, na terenie Karpackiego Parku Narodowego i jego otuliny.

Tym razem organizatorzy: Fundacja Rozwoju Ekoturystyki w Dolinie Użu (Użgorod, Ukraina) oraz Fundacja Bieszczadzka zaprosili  uczestników do udziału w warsztatach terenowych, które odbyły się w Karpackim Rezerwacie Biosfery – w regionie Czarnohory.

Udział w warsztatach wzięło 10 osób- przedstawiciele branży turystycznej i okołoturystycznej zarówno z Polski, jak i z Ukrainy oraz kierowca i tłumacz, który usprawniał komunikację między uczestnikami warsztatów.

Celem warsztatów przyrodniczych jest rozbudzenie zainteresowań przyrodniczych uczestników poprzez podniesienie ich umiejętności w zakresie interpretacji przyrody oraz pokazanie możliwości i sposobów atrakcyjnego pokazywania przyrody oraz zachęcenie przynajmniej niektórych uczestników do przyszłych działań związanych z obsługą turystyki przyrodniczej.

Po wyczerpującej podróży i zakwaterowaniu uczestników odbyło się wieczorne spotkanie z Koordynatorem warsztatów. Został omówiony program i szczegóły organizacyjne a po zapoznaniu się wszystkich uczestników wyświetlono prezentację multimedialną nt. „Przyrody Czarnohory i Karpackiego Rezerwatu Biosfery”. Każdy otrzymał także pakiet materiałów informacyjno- szkoleniowych.

Drugiego dnia, po śniadaniu i zabraniu suchego prowiantu- wszyscy Uczestnicy udali się do siedziby Karpackiego Rezerwatu Biosfery w mieście Rachów, gdzie spotkali się z jego przedstawicielami, którzy oprowadzili ich po obiekcie. Następnie wszyscy uczestnicy udali się na wycieczkę po wybranych trasach Karpackiego Rezerwatu Biosfery, gdzie mogli zaobserwować osobliwości przyrody, wychodnie piaskowcowe, lasy bukowe oraz świerkowo- jodłowe a także piętro połonin, gdzie występuje roślinność subalpejska. Pięknym elementem górskiego krajobrazu Czarnohory są też jeziora polodowcowe: Jeziorko Niesamowite oraz Jeziorko Brebenieskuł. Występują tu również liczne źródła mineralne, w dużym zagęszczeniu zwłaszcza w dolinie Czarnego Czeremoszu (znane uzdrowisko Burkut — miasteczko pomiędzy Czarnohorą a Połoninami Hryniawskimi). Po wyczerpującym aczkolwiek udanym dniu- na uczestników czekała w ośrodku kolacja, podczas której można było skosztować potraw regionalnych z tego obszaru.

Trzeciego dnia, po śniadaniu uczestnicy wyruszyli na drugą- tym razem krótszą wycieczkę ścieżkami Karpackiego Rezerwatu Biosfery. Po powrocie, podczas obiadu, odbyło się spotkanie podsumowywujące III warsztaty przyrodnicze- uczestnicy otrzymali materiały promocyjne oraz certyfikaty potwierdzające ich uczestnictwo w tych warsztatach.

Warsztaty są częścią mikroprojektu „Dzikie Karpaty – rozwój turystyki przyrodniczej w polsko-ukraińskich Karpatach Wschodnich”, którego celem jest promocja potencjału przyrodniczego i kulturowego obszaru objętego projektem poprzez wykreowanie produktu turystyki przyrodniczej pod nazwą Dzikie Karpaty na obszarze polsko-ukraińskiej części Karpat Wschodnich. Mikroprojekt z kolei realizowany jest w ramach projektu parasolowego pn. „Transgraniczna współpraca na rzecz turystyki uzdrowiskowej pogranicza polsko-ukraińskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

 

                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

More about European Union external actions at:

EU Delegation to Ukraine;

EU Delegation to Belarus;

                                                                                                                                                                          

„Niniejszy portal został stworzony przy pomocy Unii Europejskiej. Wyłączną odpowiedzialność za jego zawartość ponosi Fundacja Bieszczdzka oraz w żaden sposób nie może być on postrzegany jako odzwierciedlenie poglądów Unii Europejskiej”.