Relacja z II przyrodniczych warsztatów terenowych 09-11 października 2014 roku

                                                                                 

 

W dniach 9-11 października odbyły się drugie warsztaty przyrodnicze, przygotowane w ramach mikroprojektu „Dzikie Karpaty – rozwój turystyki przyrodniczej w polsko-ukraińskich Karpatach Wschodnich”. Tym razem odbyły się one na  Ukrainie- w Gorganach, na terenie Karpackiego Parku Narodowego i jego otuliny. Były to pierwsze z planowanych 4 warsztatów, które mają się odbyć właśnie na terytorium Ukrainy.

W warsztatach wzięło udział 10 uczestników zarówno z Polski i z Ukrainy. Towarzyszył nam  również tłumacz, który umożliwił sprawne komunikowanie się z uczestnikami każdej z narodowości.

Po długiej podróży uczestnicy zostali zakwaterowani w nowopowstałym ośrodku „Petros” w Tatarowie. Wieczorem odbyło się spotkanie wszystkich uczestników z Koordynatorem warsztatów podczas którego omówiono szczegółowo program warsztatów oraz wyświetlono prezentację nt. „Przyrody Gorganów oraz Karpackiego Parku Narodowego”.

Drugiego dnia udaliśmy się do siedziby Karpackiego Parku Narodowego w miejscowości Jaremcze. To górski kurort położony nad rzeką Prut ale także  najbardziej znane uzdrowisko klimatyczne Karpat i turystyczne centrum Iwano-Frankowska oraz centrum "zielonych" Karpat Przykarpacia. Giełda na rynku w Jaremczy jest mekką sztuki ludowej. Na terenie Karpackiego Parku Narodowego istnieje około 1100 gatunków roślin  co stanowi aż 54% wszystkiej flory ukraińskich Karpat. Sam Park Narodowy jest  wymarzonym terenem do uprawiania różnych form turystyki- ze względu na swoją rozbudowaną infrastrukturę oraz licznie występujące zabytki, stanowiska archeologiczne oraz atrakcje przyrodnicze. Następnie udaliśmy się na pieszą wycieczkę po fragmentach Parku. Pogoda dopisała- całą drogę towarzyszyło nam piękne słońce.  Wieczorem czekała na nas pyszna obiadokolacja, na której mogliśmy spróbować lokalnych przysmaków. Ostatniego dnia, po śniadaniu udaliśmy się na krótszą wycieczkę ścieżkami Karpackiego Parku Narodowego, podczas której mogliśmy podziwiać przyrodę tego terenu. Wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymali pakiety materiałów informacyjnych oraz promocyjnych a także certyfikat potwierdzający ich uczestnictwo w warsztatach.

Warsztaty są częścią mikroprojektu „Dzikie Karpaty – rozwój turystyki przyrodniczej w polsko-ukraińskich Karpatach Wschodnich”, którego celem jest promocja potencjału przyrodniczego i kulturowego obszaru objętego projektem poprzez wykreowanie produktu turystyki przyrodniczej pod nazwą Dzikie Karpaty na obszarze polsko-ukraińskiej części Karpat Wschodnich. Mikroprojekt z kolei realizowany jest w ramach projektu parasolowego pn. „Transgraniczna współpraca na rzecz turystyki uzdrowiskowej pogranicza polsko-ukraińskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

 

 

 

                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

More about European Union external actions at:

EU Delegation to Ukraine;

EU Delegation to Belarus;

                                                                                                                                                                          

„Niniejszy portal został stworzony przy pomocy Unii Europejskiej. Wyłączną odpowiedzialność za jego zawartość ponosi Fundacja Bieszczdzka oraz w żaden sposób nie może być on postrzegany jako odzwierciedlenie poglądów Unii Europejskiej”.