Relacja z wizyty studyjnej dla reprezentantów branży turystycznej i około turystycznej z ukraińskiej części Karpat Wschodnich.

                                          

W dniach 25-28 listopada 2014 roku na obszarze funkcjonowania certyfikatu GoToCarpathia w Bieszczadach odbyła się wizyta studyjna dla reprezentantów branży turystycznej i około turystycznej z ukraińskiej części Karpat Wschodnich z obwodów lwowskiego, iwano-frankowskiego i zakarpackiego, którzy uczestniczą we wspólnych działaniach w ramach mikroprojektu pn. „Transfer idei zielonej turystyki na Ukrainę w oparciu o system certyfikacji GoToCarpathia”. Udział w tym wydarzeniu w sumie wzięło 30 osób, w tym 4 koordynatorów regionalnych systemu certyfikacji GoToCarpathia, którzy odbyli wcześniej już staż w Polsce i w przyszłości będą odpowiedzialni za wprowadzenie systemu certyfikacji na Ukrainie, koordynator projektu: Katarzyna Gromala, Asystent koordynatora: Yurij Zinko oraz tłumacz, który umożliwiał sprawne komunikowanie się uczestników z Polski i z Ukrainy.

Dzięki wizycie studyjnej, uczestnicy z Ukrainy zapoznali sięz modelami najlepszych praktyk polskich w zakresie tworzenia i funkcjonowania usług i produktów ekoturystycznych, a zdobyta przez nich wiedza i doświadczenia będą wykorzystywane i wzbogacane po zakończeniu projektu.

Mikroprojekt służy wyrównaniu szans społeczności lokalnych po obu stronach granicy poprzez wypracowanie wspólnych mechanizmów współpracy transgranicznej. Promocja obszaru pogranicza, koncentrować się będzie w dużej mierze na promocji jego walorów przyrodniczych i kulturowych oraz rozwiązańi technologii proekologicznych, co sprzyjać będzie rozwojowi turystyki, przedsiębiorczości - obszarów szczególnie atrakcyjnych pod względem potencjału kreowania miejsc pracy.

 

Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć  z tego wydarzenia;)

 

  • Spotkanie z koordynatorem mikroprojektu: Katarzyną Gromala - omówienie programu. Każdy z uczestników przedstawił sięi powiedział kilka słów, czym sięzajmuje na codzień

           

 

  • Po prezentacji był czas na integrację wszystkich uczestników  w towarzystwie zespołu regionalnego – muzyka pogranicza polsko-słowacko-ukraińskiego.

         

 

<!--[if !mso]>

<![endif]-->

  • Wizyta w Gospodarstwie Agroturystycznym „U Flika” – spotkanie z właścicielem Panem Romanem Glapiakiem, który udzielił wyczerpująco informacji na temat ekomuzeum "Hołe", cyklicznej imprezy „Święto chleba – od ziarenka do bochenka” oraz przeprowadził warsztaty pieczenia. Wszyscy uczestnicy zabrali ze sobą małym bochenkiem świeżo upieczonego chleba.

           

 

  • Zwiedzanie Muzeum Młynarstwa i Wsi– przykład udanej adaptacji nieużytkowanego starego budynku przemysłowego do współczesnych celów turystycznych oraz degustacja potraw kuchni regionalnej pogranicza polsko-słowacko-ukraińskiego.

        

 

  • Połączona z pokazem i dyskusją prezentacja nt. technologii proekologicznych na przykładzie rozwiązań zastosowanych w Zajeździe „Pod Caryńską”, którą poprowadził współwłaściciel Zajazdu Jacek Skórka. Po prezentacji Uczestnicy zobaczyli w praktyce zastosowane rozwiązania proekologiczne, które wykozystano  w zajeździe, szczególną uwagę wszystkich uczestników zwróciło zdalne sterowanie obiektem przy pomocy systemu komputerowego.

 

  • Ze względów pogodowych nie udało sięwyjście w góry na PołoninęCaryńską(1297 m n.p.m.), ale za to uczestnicy mogli podziwiaćwidoki z jednego z tarasów widokowych w Bieszczadach oraz odwiedzili żubry w  zagrodzie w miejscowości Muczne i zwiedzili cerkiew w Smolniku.

 

  • Obiad w Gospodarstwie Agroturystycznym  „U Prezesa” w Chmielu – ośrodku górskiej turystyki jeździeckiej. Spotkanie z gospodarzami.Gospodarstwo posiada certyfikat "GoToCarpathia".

 

  • Zwiedzanie wybranych fragmentów Ekomuzeum "Trzy Kultury" w Lutowiskach (ekomuzeum to produkt ekoturystyczny podobny do wsi tematycznej) oraz wizyta w Pracowni-Galerii „Stare Kino” specjalizującej się w wytwarzaniu autorskich wyrobów ceramicznych, gdzie uczestnicy wzięli udział w warsztatach ceramicznych poprowadzonych przez właścicieli pracowni. Każdy uczestnik zabrał ze sobą własnoręcznie wykonaną pamiątką z ceramiki.

 

  • Wizyta w Gospodarstwie Agroturystycznym „Bazyl” specjalizującym się w bibułkarstwie, gdzie obyły się warsztaty bibułkarskie. Również i podczas tych warsztatów każdy uczestnik  zabrał ze sobą pamiątkę, tym razem w postaci własnoręcznie wykonanego kwiatu z bibuły.

 

  • Obiad w Oberży "Zakapior" , gdzie jest  największy w Bieszczadach wybór dań regionalnej kuchni łemkowsko-bojkowskiej. Spotkanie z właścicielami „Zakapiora” oraz podsumowanie Wizyty studyjnej.

 

 

 

 

 

More about European Union external actions at:

EU Delegation to Ukraine;

EU Delegation to Belarus;

 

„Niniejszy portal został stworzony przy pomocy Unii Europejskiej.
Wyłączną odpowiedzialność za jego zawartość ponosi Fundacja Bieszczdzka oraz w żaden sposób

nie może być on postrzegany jako odzwierciedlenie poglądów Unii Europejskiej”.