Relacja z I przyrodniczych warsztatów Terenowych 23-25 września 2014 roku

                                                                                    

 

Pierwsze przyrodnicze warsztaty w ramach mikroprojektu „Dzikie Karpaty – rozwój turystyki przyrodniczej w polsko-ukrainskich Karpatach wschodnich już za nami ;). Odbyły się one na terenie Beskidu Niskiego, a dokładniej w Magurskim Parku Narodowym i jego otulinie w dniach 23-25 września 2014 roku.

Warsztaty poprowadził Bogusłam Bargieł – przewodnik górski z uprawnieniami na obszary Bieszczadzkiego Parku Narodowego i Magurskiego Parku Narodowego. Udział w warsztatach wzięło 10 uczestników zarówno z Polski i z Ukrainy. Przewodnika wspierał również tłumacz, który umożliwił sprawne komunikowanie się z uczestnikami każdej z narodowości.

Jednym z ciekawszych miejsc, które można było zobaczyć podczas tego wydażenia to niewątpliwie Ośrodek Edukacyjny wraz z muzeum Magurskiego Parku Narodowego w Krempnej. W Sali ekspozycyjnej Pani mgr inż. Magdaleną Kuś – kierowniczka Zespołu ds. Edukacji MPN zaprezentowała uczestnikom multimedialny spektakl przyrodniczy. Na początku widzowie obejrzeli krótki film, który opowiadał o historii kształtowania się obecnego krajobrazu, w jaki sposób powstał flisz karpacki, jak wyglądał teren obecnego Beskidu Niskiego w poszczególnych okresach geologicznych oraz kiedy pojawili się pierwsi ludzie na tym terenie. Dalsza część spektaklu pokazała widzom jeden rok z życia przyrody tego terenu - w czterech różnych porach roku. Po spektaklu na korytarzach Ośrodka Edukacyjnego wraz z Muzeum MPN można było zobaczyć wystawę pni drzew. Gatunki drzew, które występują na terenie Magurskiego Parku Narodowego, ułożone są od najczęściej do najrzadziej spotykanych. Natomiast na piętrze  Ośrodka mieści się wystawa poroży jeleni isaren oraz czaszek wybranych ssaków MPN gdzie Pani Magdalena zaprezentował poroża byków jeleni, które ułożone są zgodnie z wiekiem zwierząt.

Uczestnicy pokonali również pieszo bardzo interesującą ścieżkę przyrodniczą Folusz (ok. 4 km), na której mogli podziwiać między innymi wodospad Magurski – największy wodospad w Beskidzie Niskim oraz wychodnię skalną „Diabli Kamień”. Na trasie przejścia wyznaczono 12 przystanków o różnorodnej tematyce przede wszystkim przyrodniczej, ale także historycznej. Następnie wspólnie przemierzyli szlakami turystycznymi pasmem Magury Wątkowskiej na trasie (ok. 15 km): Kornuty (830 m n.p.m.) – Wątkowa (846 m n.p.m.) – Przełęcz Pod Trzema Kopcami (650 m n.p.m.) – pod Górą Zamkową (497 m n.p.m.) – miejscowość Mrukowa (364 m n.p.m.).

Ostatniego dnia do pokonania przed uczestnikami była Ścieżka Przyrodniczą „Kiczera” im. prof. Jana Rafińskiego (ok. 2,5 km) składającą się z 11 przystanków. Obserwacja różnorodnych siedlisk i zbiorowisk roślinnych Magurskiego PN oraz przejście zielonym szlakiem turystycznym przez szczyt Wysokie (657 m n.p.m.)do miejscowości Ożenna.

Warsztaty są częścią mikroprojektu „Dzikie Karpaty – rozwój turystyki przyrodniczej w polsko-ukraińskich Karpatach Wschodnich”, którego celem jest promocja potencjału przyrodniczego i kulturowego obszaru objętego projektem poprzez wykreowanie produktu turystyki przyrodniczej pod nazwą Dzikie Karpaty na obszarze polsko-ukraińskiej części Karpat Wschodnich. Mikroprojekt z kolei realizowany jest w ramach projektu parasolowego pn. „Transgraniczna współpraca na rzecz turystyki uzdrowiskowej pogranicza polsko-ukraińskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

                                                                                                                                                                                                                                              More about European Union external actions at:

EU Delegation to Ukraine;

EU Delegation to Belarus;

                                                                                                                                                                          

„Niniejszy portal został stworzony przy pomocy Unii Europejskiej. Wyłączną odpowiedzialność za jego zawartość ponosi Fundacja Bieszczdzka oraz w żaden sposób nie może być on postrzegany jako odzwierciedlenie poglądów Unii Europejskiej”.

 

Poniżej przedstawiamy Państwu kilka zdjęć z tej wyprawy;)