Szlak architektury sakralnej

Szlak Architektury Drewnianej - trasa III_źródło http://www.podkarpackie.pl

TRASA III USTRZYCKO - LESKA
Trasa o długości 118 km prowadzi z Ustrzyk Dolnych na północny-wschód do Krościenka gdzie skręca na pn.-zach. i wiedzie drogami lokalnymi do Kuźminy. Następnie biegnie drogą krajową w kierunku Sanoka (do Załuża). Z Załuża wiedzie na południe, poprzez Lesko i dalej przez Solinę, by w Uhercach Mineralnych skręcić na wschód i wrócić do Ustrzyk Dolnych.
Trasa biegnie przez południowo-zachodnie obrzeże Pogórza Przemyskiego, mijając m.in. niedostępne do niedawna dla turystów tereny należące do ośrodka w Arłamowie.
Większa jej część biegnie wzdłuż granicy Parku Krajobrazowego Gór Słonnych a odcinek północno-zachodni przecina w poprzek obszar Parku, łącząc się z trasą II. sanocko-dynowską. Na południowy-wschód od Leska trasa prowadzi przez tereny Przedgórza Bieszczadzkiego umożliwiając dojazd w rejon atrakcyjnych turystycznie miejscowości nad Zalewem Solińskim.
    Wariant tej trasy prowadzi z Ustrzyk Dolnych w kierunku Ustrzyk Górnych i obok wyjątkowych walorów krajobrazowych dokumentuje niezwykłą różnorodność cerkiewnej architektury. Obejmuje takie obiekty jak cerkwie w Hoszowie, Rabem, Czarnej, Michniowcu, Bystrem, Polanach, Żłobku, Smolniku i Chmielu.
Kilka cerkwi — w Wojtkowej, Roztoce, Hoszowie, Bystrem i Chmielu — należy do grupy stosunkowo licznie zachowanych obiektów nawiązujących do tzw. stylu narodowego. Z kolei cerkwie w Czarnej i Rabem reprezentują nurt klasycystyczny architektury cerkiewnej a cerkwie w Smolniku i Liskowatem należą do nielicznie już zachowanych w Polsce cerkwi bojkowskich.. Unikalnym rozwiązaniem architektonicznym charakteryzuje się cerkiew w Michniowcu. Jedyną świątynią rzymskokatolicką jest kościół w Średniej Wsi nawiązujący (pomimo przekształceń dokonanych w XX w.) do tradycji średniowiecznego budownictwa drewnianego.

Trasa nr III (ustrzycko-leska) – 118 km

 • Ustrzyki Dolne
 • Łodyna – cerkiew greckokatolicka pw. Archanioła Michała z 1862 r.
 • Liskowate – cerkiew parafialna greckokatolicka pw. Narodzenia NP Marii z 1832 r.
 • Wojtkowa – cerkiew greckokatolicka pw. Narodzenia Bogarodzicy z 1910 r.
 • Roztoka – cerkiew greckokatolicka pw. Pokrow Przeświętej Bogarodzicy z 1936 r.
 • Kuźmina – cerkiew greckokatolicka pw. Świętego Dymitra z 1814 r
 • Średnia Wieś – kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NP Marii z 2. poł. XVIw.
 • Stefkowa – cerkiew greckokatolicka pw. Świętej Paraskewy z 1840 r.
 • Równia – cerkiew greckokatolicka pw. Pokrow Przeświętej Bogarodzicy z pocz. XVII w.
 • Ustrzyki Dolne

Wariant III a. Ustrzyki Dolne – Chmiel

 • Ustrzyki Dolne
 • Hoszów – cerkiew greckokatolicka pw. Św. Mikołaja z 1939 r.
 • Rabe – cerkiew greckokatolicka pw. Świętego Mikołaja z 1858 r.
 • Żłobek – cerkiew greckokatolicka pw. Narodzenia Bogarodzicy z 1830 r.
 • Czarna – cerkiew greckokatolicka pw. św. Dymitra Męczennika z 1834 r.
 • Bystre – cerkiew greckokatolicka pw. św. Michała Archanioła z 1902 r.
 • Michniowiec – cerkiew greckokatolicka pw. Narodzenia Bogarodzicy z 1863r.
 • Polana – cerkiew greckokatolicka pw. Świętego Mikołaja z 1790 r.
 • Smolnik – cerkiew greckokatolicka pw. Archanioła Michała z 1791 r.
 • Chmiel – cerkiew greckokatolicka pw. św. Mikołaja z 1904 r.

Źródło oraz więcej na :http://www.podkarpackie.pl