Alpejsko- Karpackiego Forum Współpracy

W dniach 13-14 września 2014 w hali Podpromie w Rzeszowie odbyła się kolejna edycja Alpejsko- Karpackiego Forum Współpracy, której organizatorami byli: Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia Pro Carpathia w ramach projektu: „Alpejsko- Karpacki Most Współpracy”, który jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Impreza ta miała na celu między innymi promocję regionu Karpat głównie pod względem gospodarczym, promocję obszaru karpackiego- jego walorów, potencjału społeczno- ekonomicznego oraz dyskusję na tematy współpracy z innymi regionami europejskimi- zwłaszcza alpejskimi.

W tym roku impreza ta miała formę wystawy narodowej, na której prezentowały się kraje i regiony zarówno karpackie jak i alpejskie. Głównym celem była jednak promocja idei międzynarodowej współpracy partnerskiej oraz inauguracja Marki Karpackiej „Carpathia”, która ma stanowić impuls do rozwoju gospodarki i turystyki w tym regionie. Jest to idea, która ma łączyć instytucje, różne środowiska i mieszkańców Euroregionu Karpackiego w  tworzeniu nowej, wspólnej przestrzeni społeczno-gospodarczej.

W części wystawowo-targowej zaprezentowali się przedstawiciele sektora publicznego i pozarządowego oraz przedsiębiorstwa skupione w ramach Marki Carpathia, podmioty z krajów karpackich i alpejskich, przedstawiciele samorządów, instytucji kultury, różnego rodzaju stowarzyszeń oraz lokalnych grup działania.  Różnorodność stoisk i produktów sprawiła, że każdy odwiedzający  mógł znaleźć to, co go najbardziej interesuje.  Forum towarzyszyły panele dyskusyjne, prelekcje, występy artystyczne i degustacje regionalnych specjałów z Polski i zagranicy.

Przyznano także nagrody- „Karpackie Sokoły”- wyróżnienia za wkład w rozwój współpracy w ramach Euroregionu Karpackiego.

Podczas Forum Biuro EkoPodróży Zielony Rower Przedsiębiorstwo Społeczne, działające przy Fundacji Bieszczadzkiej prezentowało swoją ofertę oraz promowało usługi i produkty objęte certyfikatem GoToCarpathia. Niewątpliwą atrakcją była też obecność pana Andrzeja Kusza, który specjalizuje się w tworzeniu z bibuły różnego rodzaju kwiatów i ozdób, który prezentował swój warsztat i umiejętności wszystkim zainteresowanym.