Zapraszamy na cykl terenowych warsztatów przyrodniczych w Polsce i na Ukrainie

                                                                                                  

 

  Już w krótce zapraszamy wszystkich chętnych na cykl  sześciu terenowych przyrodniczych warsztatów przyrodniczych - 2 warsztaty realizowane będą w części polskiej, a 4 w ukraińskiej części Karpat stanowiących obszar projektu.

       W  terenowych warsztatach przyrodniczych  udział wezmą uczestnicy zarówno z Polski jak i Ukrainy. Celem wszystkich warsztatów jest rozbudzenie zainteresowań przyrodniczych uczestników poprzez podniesienie ich umiejętności w zakresie  interpretacji przyrody. Równie ważnym celem jest pokazanie możliwości i sposobów atrakcyjnego pokazywania przyrody oraz zachęcenie przynajmniej niektórych uczestników do przyszłych działań związanych z obsługą turystyki przyrodniczej.

       Udział w warsztatach jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają wszystkim uczestnikom kadrę prowadzącą warsztaty, noclegi i wyżywienie (zgodnie z programem stanowiącym odrębny załącznik), transport do miejsc, w których prowadzone będą części terenowe warsztatów oraz ubezpieczenie ONW.     

Więcej informacji już w krótce;)

 

Warsztaty są częścią mikroprojektu „Dzikie Karpaty – rozwój turystyki przyrodniczej w polsko-ukraińskich Karpatach Wschodnich”, którego celem jest promocja potencjału przyrodniczego i kulturowego obszaru objętego projektem poprzez wykreowanie produktu turystyki przyrodniczej pod nazwą Dzikie Karpaty na obszarze polsko-ukraińskiej części Karpat Wschodnich. Mikroprojekt z kolei realizowany jest w ramach projektu parasolowego pn. „Transgraniczna współpraca na rzecz turystyki uzdrowiskowej pogranicza polsko-ukraińskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

                                                                                                                              Fot. Grzegorz Leśniewski

Mikroprojekt "Dzikie Karpaty - rozwój turystyki przyrodniczej w polsko-ukraińskich Karpatach Wschodnich" jest realizowany w ramach projektu parasolowego "Transgraniczna współpracana na rzecz turystyki uzdrowiskowej pogranicza polsko-ukraińskiego" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

                                                                                                                                                                                                                                                    

More about European Union external actions at:

EU Delegation to Ukraine;

EU Delegation to Belarus;

                                                                                                                                                                          

„Niniejszy portal został stworzony przy pomocy Unii Europejskiej. Wyłączną odpowiedzialność za jego zawartość ponosi Fundacja Bieszczdzka oraz w żaden sposób nie może być on postrzegany jako odzwierciedlenie poglądów Unii Europejskiej”.