Mikroprojekt MP12 realizowany przez Fundację Bieszczadzką w ramach projektu parasolowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

                                                                                           

 

Mikroprojekt „Ścieżkami Ukraińskich Karpat. Promocja produktu turystycznego”
jest realizowany w ramach projektu parasolowego pn. „Transgraniczna współpraca na rzecz turystyki uzdrowiskowej pogranicza polsko-ukraińskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

 

Główny cel mikroprojektu: podniesienie potencjału kulturowo-przyrodniczego przygranicznych terenów ukraińskich Karpat, poprzez rozwój systemu informacji turystycznej oraz zapewnienie swobodnego dostępu do niej.

 

Najważniejsze planowane działania w ramach projektu to:

1.      Festiwal "Dzikie Karpaty" w ramach, którego odbędą się między innymi:
- terenowe warsztaty przyrodnicze dla rodzin z dziećmi,
- warsztaty fotograficzne, składające się z części teoretycznej i przyrodniczej,
- pokazy filmów na temat przyrody, ekologii, turystyki ekologicznej,
- wystawy fotograficzne,
- pokazy zwierząt gospodarczych typowych dla Karpat,
- seminaria naukowe dotyczące karpackiej przyrody, eko-turystyki i ochrony przyrody,
- tematyczne wycieczki przyrodnicze np. na temat gadów czy płazów,
- występy zespołów z Ukrainy konkursy

2. 2 Ekspedycje poszukiwawcze, podczas których zostanie przeprowadzona inwentaryzacja obiektów turystycznych i przyrodniczych, zostanązaktualizowane opisy atrakcji turystycznych,zostaną utworzone interaktywne mapy oraz   propozycje tras turystycznych. Zdjęcia i filmy, które zostaną zrobione podczas tych wypraw zostaną wykorzystane m.in. do stworzenia broszur i promowania tych miejsc na stronie internetowej.

3.      Publikacjabroszury w języku ukraińskim i polskim o  10 obiektach przyrodniczych chronionych w ramach funduszu ochrony przyrody na terenie Karpat ukraińskich. Broszura zostanie wydana w formacie A3i nakładzie po 1000 sztuk w każdym języku. Publikacja trafi nieodpłatnie między innymi do gmin, turystów z Ukrainy, Polski oraz innych krajów UE, branży turystycznej, środowiska pozarządowego z Polski i Ukrainy.

4.      Przebudowa i aktualizacja istniejącej strony internetowej: http://carpathians.org.ua, która poświęcona jest obszarom chronionym w Karpat ukraińskich.Strona będzie zawierała informacje w trzech językach (polskim, angielskim i ukraińskim).

 

Lider projektu parasolowego:  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”

Lider Mikroprojektu:     Lwowska miejska organizacja “Ecoterra”

Partner Mikroprojektu: Fundacja Bieszczadzka                                                     

 

 

* Rozpoczęcie realizacji mikroprojektu "Ścieżkami ukraińskich Karpat. Promocja Produktu Turystycznego".

*  Konferencja prasowa z okazji rozpoczęcia realizacji mikroprojektu "Ścieżkami Ukraińskich Karpat. Promocja Produktu Turystycznego".

* Festiwal Dzikie Karpaty