Szlak umocnień nadsańskich

SZLAK UMOCNIEŃ NADSAŃSKICH Szlak ten prowadzi wzdłuż granicy niemiecko – radzieckiej utworzonej przez okupantów na mocy układu Ribbentrop – Mołotow. Na trasie szlaku znajdują się umocnienia i niemieckie radzieckie(linia Mołotowa)schrony bojowe zlokalizowane wzdłuż Sanu który w latach 1939 - 1941 był rzeką graniczną pomiędzy III Rzeszą Niemiecką a Związkiem Radzieckim..

Szlak czarny: Solina – Lesko – Sanok – Dynów – Krasiczyn – Przemyśl – Łuczyce - Siedliska - Medyka – Stubno - Duńkowice – Wietlin - Jarosław - Wiązownica - Sieniawa – Mołodycz - Oleszyce – Dachnów – Cieszanów – Podemszczyzna - Nowe Brusno – Wola Wielka

Więcej info na stronie:Bieszczadzkiego Towarzystwa Cyklistów