I przyrodnicze warsztaty terenowe

 

                                                                                          

 

ZAPROSZENIE
na I przyrodnicze warsztaty terenowe
 (Beskid Niski: Magurski Park Narodowy i otulina , Polska)
23-25 września 2014 roku

 

Fundacja Bieszczadzka oraz Fundacja Rozwoju Ekoturystyki w Dolinie Użu (Użgorod, Ukraina) zapraszają Państwa do uczestnictwa w organizowanych w Magurskim Parku Narodowym i jego otulinie I przyrodniczych warsztatach terenowych, które poprowadzi Bogusław Bargieł - Magister biologii, członek PTTK Odział Krosno, przewodnik górski beskidzki klasy II z uprawnieniami na obszary Bieszczadzkiego Parku Narodowego i Magurskiego Parku Narodowego.

Celem warsztatów jest rozbudzenie zainteresowań przyrodniczych uczestników poprzez podniesienie ich umiejętności w zakresie interpretacji przyrody. Zakłada się podstawowy lub średni poziom wiedzy i umiejętności uczestników w tym zakresie. Równie ważnym celem jest pokazanie możliwości i sposobów atrakcyjnego pokazywania przyrody oraz zachęcenie przynajmniej niektórych uczestników do przyszłych działań związanych z obsługą turystyki przyrodniczej.

Uczestnikami warsztatów mogą być mieszkańcy województwa podkarpackiego oraz ukraińskich obwodów: lwowskiego, zakarpackiego i iwanofrankowskiego (obszar objęty mikroprojektem), którzy  reprezentują:
- instytucje publiczne (sołectwa, samorządy gmin, powiaty/rejony, województwa/obwody, lasy państwowe, parki narodowe i krajobrazowe oraz inne instytucje ochroniarskie, szkoły, uczelnie, instytucje badawcze itp.)
- środowisko pozarządowe związane z ochroną i popularyzacją dziedzictwa przyrodniczego oraz rozwojem turystyki,
- branżę turystyczną (touroperatorzy, przewodnicy, gestorzy zakładów uzdrowisk oraz obiektów noclegowych i gastronomicznych),
- społeczności lokalne obszaru projektowego (pasjonaci i miłośnicy regionu z obszaru objętego mikroprojektem)
- media lokalne i regionalne.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają wszystkim uczestnikom kadrę prowadzącą warsztaty, noclegi i wyżywienie (zgodnie z programem stanowiącym odrębny załącznik), transport do miejsc, w których prowadzone będą części terenowe warsztatów oraz ubezpieczenie ONW. Uczestnicy pokrywają we własnym zakresie jedynie koszty dojazdu do miejsca rozpoczęcia warsztatów.

Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w warsztatach prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (osobny załącznik) e-mailem: k.gromala@fundacja.bieszczady.pl  faksem: +48 13 469 62 90 lub o dostarczenie osobiście do biura projektu: Fundacja Bieszczadzka, Ustrzyki Dolne, ul. Rynek 16 (Karpackie Centrum Zielonej Turystyki). Najpóźniej do 22 września 2014 roku (poniedziałek) do godz. 13.00

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc (w sumie 10 uczestników z Polski i z Ukrainy)
o zakwalifikowaniu zadecyduje kolejności zgłoszeń. O zakwalifikowaniu lub odrzuceniu uczestnictwa każdą zgłoszoną osobę poinformujemy drogą e-mailową lub telefonicznie.

Warsztaty są częścią mikroprojektu „Dzikie Karpaty – rozwój turystyki przyrodniczej w polsko-ukraińskich Karpatach Wschodnich”, którego celem jest promocja potencjału przyrodniczego i kulturowego obszaru objętego projektem poprzez wykreowanie produktu turystyki przyrodniczej pod nazwą Dzikie Karpaty na obszarze polsko-ukraińskiej części Karpat Wschodnich. Mikroprojekt z kolei realizowany jest w ramach projektu parasolowego pn. „Transgraniczna współpraca na rzecz turystyki uzdrowiskowej pogranicza polsko-ukraińskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Koordynator warsztatów: Bogusław Pyzocha

                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

More about European Union external actions at:

EU Delegation to Ukraine;

EU Delegation to Belarus;

                                                                                                                                                                          

„Niniejszy portal został stworzony przy pomocy Unii Europejskiej. Wyłączną odpowiedzialność za jego zawartość ponosi Fundacja Bieszczdzka oraz w żaden sposób nie może być on postrzegany jako odzwierciedlenie poglądów Unii Europejskiej”.