Relacja z warsztatów fotografii przyrodniczej

                                                                                                  

 

W dniach 24-26 czerwca 2014 roku obyły się warsztaty fotografii przyrodniczej zorganizowane przez Fundację Bieszczadzką oraz Fundację Rozwoju Ekoturystyki w Dolinie Użu (Użgorod, Ukraina).

Warsztaty poprowadził Grzegorz Leśniewski- fotograf przyrody, juror wielu konkursów fotograficznych o tematyce przyrodniczej, w tym Wielkiego Konkursu National Geographic Polska,  laureat (w roku 2005) tytułu Fotografa Roku, jedyny Polak, zaproszony do udziału w programie Wild Wonders of Europe (Dzikie Cuda Europy). Również uczestnikom towarzyszył przewodnik, przyrodnik - Grzegorza Sitko, który między innymi jest autorem wielu książek i opracowań o tematyce przyrodniczej i zielonej turystyki.

W warsztatach wzięło udział 10 uczestników zarówno z Polski jak i z Ukrainy, którzy posiadali podstawowy lub średni poziom wiedzy i umiejętności w zakresie fotografii. Byli to reprezentanci branży turystycznej, społeczność lokalnej obszaru projektowego, mediów lokalnych i regionalnych, instytucji publicznych oraz środowisk pozarządowych związanych z ochroną i popularyzacją dziedzictwa przyrodniczego oraz rozwojem turystyki.

Program był bardzo urozmaicony, miedzy innymi organizatorzy zapewnili  3 sesje terenowe obejmujące przejście piesze żółtym, a następnie niebieskim szlakiem turystycznym z Mucznego na Bukowe Berda i Krzemień, wędrówkę wokół Rezerwatu Przyrody „Sine Wiry” i okolic dawnych wsi: Zawój, Luh, Jaworzec, Łopienka, Obłazy, Tworyle, Krywe oraz  wędrówkę wokół tzw. Worka Bieszczadzkiego (polska część doliny górnego Sanu) – okolice miejscowości Tarnawa Niżna oraz dawnych wsi: Tarnawa Wyzna, Bukowiec, Beniowa, Sianki.

Uczestnicy mieli również możliwość poznać trochę teorii, która obejmowała między innymi:

1. Fotografia przyrodnicza – założenia i podstawy etyczne i prawne.

2. Przegląd sprzętu fotograficznego.

3. Budowa aparatu cyfrowego.

4. Od teorii do praktyki - zrozumieć ekspozycję.

5. Tryb AV – funkcja światła.

6. Praca z histogramem.

7. Kompensacja ekspozycji.

8. Korelacja pomiędzy czasem ekspozycji a przesłoną.

9. Kompozycja i kadrowanie.

10. Pokaz diaporam przyrodniczych.

 

Doskonałym podsumowaniem warsztatów było omówienie wspólnie zdjęć wykonanych przez uczestników oraz wręczenie certyfików uczestnictwa.

 

 

 

 

 

 

  

 

Mikroprojekt "Dzikie Karpaty - rozwój turystyki przyrodniczej w polsko-ukraińskich Karpatach Wschodnich" jest realizowany w ramach projektu parasolowego "Transgraniczna współpracana na rzecz turystyki uzdrowiskowej pogranicza polsko-ukraińskiego" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

                                                                                                                                                                                                                                                    

More about European Union external actions at:

EU Delegation to Ukraine;

EU Delegation to Belarus;

                                                                                                                                                                          

„Niniejszy portal został stworzony przy pomocy Unii Europejskiej. Wyłączną odpowiedzialność za jego zawartość ponosi Fundacja Bieszczdzka oraz w żaden sposób nie może być on postrzegany jako odzwierciedlenie poglądów Unii Europejskiej”.