Relacja ze stażu dla 4 koordynatorów regionalnych systemu certyfikacji GoToCarpathia z Ukrainy

                                          

 

W dniach od 3 do 7 czerwca 2014 roku w Bieszczadach, na obszarze działania Fundacji Bieszczadzkiej odbył się staż szkoleniowy dla 4 koordynatorów regionalnych systemu certyfikacji GoToCarpathia z Ukrainy.

Koordynatorzy regionalni z Ukrainy to osoby, które w przyszłości będą odpowiedzialne za promocję i wdrażanie idei zielonej turystyki na obszarze swoich subregionów oraz wypracowanie, wspólnie z personelem mikroprojektu, warunków do wprowadzenia systemu certyfikacji w ukraińskiej części Karpat Wschodnich. Program przygotowany przez organizatorów był bardzo napięty, ale co najważniejsze wszystko zostało zrealizowane.

Zaproszeni goście podczas stażu mogli uzupełnić swoją wiedzęi doświadczenie w zakresie certyfikacji GoToCarpathia oraz co najważniejsze poznali w praktyce sposób funkcjonowania usługodawców bieszczadzkich posiadających certyfikat GoToCarpathia.

Podczas całego pobytu w Bieszczadach koordynatorzy regionalni systemu certyfikacji GoToCarpathia
z Ukrainy mieli możliwość między innymi uczestniczyć w: warsztatach bibułkarskich w Gospodarstwie Agroturystycznym „Bazyl”, w mini warsztatach typowego dla regionu haftu wykonywanego przez górali wschodniokarpackich: Bojków, Łemków i Hucułówprzygotowanych przez Panią Jolę Jarecką w pracowni artystycznej „Na Dwie Ręce” oraz w warsztatach pieczenia chleba w Gospodarstwie Agroturystycznym „U Flika”przygotowanych przez gospodarza Pana Romana Glapiaka.

Stażyści z Ukrainy poszerzyli swoją wiedzę na temat certyfikacji GoToCarpathia, dzięki aktywnemu uczestnictwu w licznych prezentacjach tematycznych omówionych przez ekspertów z poszczególnych dziedzin.Grzegorz Sitko – biolog, omówił temat„Jak i dlaczego przedsiębiorstwa branży turystycznej powinny dbać o środowisko naturalne”. Na temat kuchni wschodniokarpackiej wypowiedział się Pan Krzysztof Zieliński. Natomiast Pan Wojciech Wierdak – architekt odpowiedział wyczerpująco na pytanie czy od stanu architektury zależy atrakcyjność turystyczna regionu?. Bardzo dużym zainteresowaniem uczestników stażu cieszył się pokaz technologii proekologicznych zastosowanych w Hotelu „Pod Caryńską” przygotowany przez właściciela oraz prezentacja Pana Romana Glapiaka pt. „Standardy jakości usług turystycznych – na przykładach z Polski i wybranych krajów europejskich”. Bogusław Pyzocha – Prezes Zarządu Fundacji Bieszczadzkiej, koordynator systemu certyfikacji GoToCarpathia przeprowadził sesję warsztatową podsumowującą staż szkoleniowy, która miała na celu zapoznanie się z dobrymi praktykami dotyczącymi rozwoju zielonej turystyki w regionie oraz aktywności społecznej na obszarach wiejskich – w oparciu o partnerską współpracę organizacji pozarządowych, publicznych i przedsiębiorców i poprzez tworzenie produktów na podstawie 10-letnich doświadczeń Fundacji Bieszczadzkiej, podmiotów skupionych w Grupie Partnerskiej „Zielone Bieszczady” i LGD „Zielone Bieszczady”
i prezentację nt.: „GoToCarpathia – certyfikat jakości usług i produktów ekoturystycznych w Karpatach Wschodnichi”;

Organizatorzy przygotowali również wiele innych atrakcji podczas stażu jak: zwiedzanie Muzeum Młynarstwa
i Wsi w Ustrzykach Dolnych czy rejs jachtem, spacer po koronie, wyjście piesze na Połoninę Wetlińską.

Odwiedzone miejsca z pewnością na długo zagoszcząw pamięci wszystkim koordynatorom regionalnym systemu certyfikacji GoToCarpathia  z Ukrainy, nie tylko ze względu na swoje urokliwe położenia,lecz także gościnność oraz serdeczność spotkanych ludzi podczas tego wyjazdu.

                         

           

 

 

Mikroprojekt "Transfer idei zielonej turystyki na Ukrainę w oparciu o system certyfikacji GoToCarpathia" jest realizowany w ramach projektu parasolowego "Transgraniczna współpracana na rzecz turystyki uzdrowiskowej pogranicza polsko-ukraińskiego" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

 

More about European Union external actions at:

EU Delegation to Ukraine;

EU Delegation to Belarus;

 

„Niniejszy portal został stworzony przy pomocy Unii Europejskiej.
Wyłączną odpowiedzialność za jego zawartość ponosi Fundacja Bieszczdzka oraz w żaden sposób

nie może być on postrzegany jako odzwierciedlenie poglądów Unii Europejskiej”.