Zaproszenie na warsztaty fotografii przyrodniczej (Bieszczady, Polska)

                                                                                                           

ZAPROSZENIE
na Warsztaty fotografii przyrodniczej
 (Bieszczady, Polska)
24-26 czerwca 2014 roku
 
Fundacja Bieszczadzka oraz Fundacja Rozwoju Ekoturystyki w Dolinie Użu (Użgorod, Ukraina) – zapraszają Państwa do uczestnictwa w organizowanych w Bieszczadach warsztatach fotografii przyrodniczej, które poprowadzi Grzegorz Leśniewski – związany z Bieszczadami fotograf przyrody, juror wielu konkursów fotograficznych o tematyce przyrodniczej, w tym Wielkiego Konkursu National Geographic Polska,  laureat (w roku 2005) tytułu Fotografa Roku, przyznawanego przez Związek Polskich Fotografów Przyrody, jedyny Polak, zaproszony do udziału w programie Wild Wonders of Europe (Dzikie Cuda Europy) - największe na świecie przedsięwzięcie związane z fotografią przyrodniczą, którego celem jest ukazanie niezwykłego dziedzictwa przyrodniczego Europy i rozbudzenie większej troski o jej ochronę.
Celem warsztatów jest rozbudzenie zainteresowań przyrodniczych uczestników poprzez podniesienie ich umiejętności w zakresie fotografii przyrodniczej i interpretacji przyrody. Zakłada się podstawowy lub średni poziom wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie fotografii. Równie ważnym celem będzie pokazanie możliwości i sposobów atrakcyjnego pokazywania przyrody oraz zachęcenie przynajmniej niektórych uczestników do przyszłych działań związanych z obsługą turystyki przyrodniczej.
 Uczestnikami warsztatów mogą być mieszkańcy województwa podkarpackiego oraz ukraińskich obwodów: lwowskiego, zakarpackiego i iwanofrankowskiego (obszar objęty mikroprojektem), którzy  reprezentują:
- instytucje publiczne (sołectwa, samorządy gmin, powiaty/rejony, województwa/obwody, lasy państwowe, parki narodowe i krajobrazowe oraz inne instytucje ochroniarskie, szkoły, uczelnie, instytucje badawcze itp.)
- środowisko pozarządowe związane z ochroną i popularyzacją dziedzictwa przyrodniczego oraz rozwojem turystyki,
- branżę turystyczną (touroperatorzy, przewodnicy, gestorzy zakładów uzdrowisk oraz obiektów noclegowych i gastronomicznych),
- społeczności lokalne obszaru projektowego (pasjonaci i miłośnicy regionu z obszaru objętego mikroprojektem)
- media lokalne i regionalne.
 
Udział w warsztatach jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają wszystkim uczestnikom kadrę prowadzącą warsztaty, noclegi i wyżywienie (zgodnie z programem stanowiącym odrębny załącznik), transport do miejsc, w których prowadzone będą części terenowe warsztatów oraz ubezpieczenie ONW. 
Uczestnicy z Polski pokrywają we własnym zakresie jedynie koszty dojazdu do miejsca rozpoczęcia warsztatów, a uczestnicy z Ukrainy jedynie koszty dojazdu do miejsc, w których podstawiony zostanie środek transportu do Polski.

Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w warsztatach prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (osobny załącznik) e-mailem: b.pyzocha@fundacja.bieszczady.pl, faksem: +48 13 469 62 90 lub o dostarczenie osobiście do biura projektu:
Fundacja Bieszczadzka, Ustrzyki Dolne, ul. Rynek 16 (Karpackie Centrum Zielonej Turystyki).
Najpóźniej do 20 czerwca 2014 roku (piątek) do godz. 15.00

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc (w sumie 10 uczestników z Polski i z Ukrainy) o zakwalifikowaniu zadecyduje kolejności zgłoszeń.
O zakwalifikowaniu lub odrzuceniu uczestnictwa każdą zgłoszoną osobę poinformujemy
drogą e-mailową lub telefonicznie.

Koordynator warsztatów: Bogusław Pyzocha, tel. +48 601 055 457

 

 Warsztaty są częścią mikroprojektu „Dzikie Karpaty – rozwój turystyki przyrodniczej w polsko-ukraińskich Karpatach Wschodnich”, którego celem jest promocja potencjału przyrodniczego i kulturowego obszaru objętego projektem poprzez wykreowanie produktu turystyki przyrodniczej pod nazwą Dzikie Karpaty na obszarze polsko-ukraińskiej części Karpat Wschodnich.
 Mikroprojekt z kolei realizowany jest w ramach projektu parasolowego pn. „Transgraniczna współpraca na rzecz turystyki uzdrowiskowej pogranicza polsko-ukraińskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

                                                                                                                              Fot. Grzegorz Leśniewski

  „Niniejszy ortal został stworzony przy pomocy Unii Europejskiej. Wyłączną odpowiedzialność za jego zawartość ponosi Fundacja Bieszczdzka oraz w żaden sposób nie może być on postrzegany jako odzwierciedlenie poglądów Unii Europejskiej”.  „Niniejszy ortal został stworzony przy pomocy Unii Europejskiej. Wyłączną odpowiedzialność za jego zawartość ponosi Fundacja Bieszczdzka oraz w żaden sposób nie może być on postrzegany jako odzwierciedlenie poglądów Unii Europejskiej”.  „Niniejszy ortal został stworzony przy pomocy Unii Europejskiej. Wyłączną odpowiedzialność za jego zawartość ponosi Fundacja Bieszczdzka oraz w żaden sposób nie może być on postrzegany jako odzwierciedlenie poglądów Unii Europejskiej”.  „Niniejszy ortal został stworzony przy pomocy Unii Europejskiej. Wyłączną odpowiedzialność za jego zawartość ponosi Fundacja Bieszczdzka oraz w żaden sposób nie może być on postrzegany jako odzwierciedlenie poglądów Unii Europejskiej”.  „Niniejszy ortal został stworzony przy pomocy Unii Europejskiej. Wyłączną odpowiedzialność za jego zawartość ponosi Fundacja Bieszczdzka oraz w żaden sposób nie może być on postrzegany jako odzwierciedlenie poglądów Unii Europejskiej”. 

Mikroprojekt "Dzikie Karpaty - rozwój turystyki przyrodniczej w polsko-ukraińskich Karpatach Wschodnich" jest realizowany w ramach projektu parasolowego "Transgraniczna współpracana na rzecz turystyki uzdrowiskowej pogranicza polsko-ukraińskiego" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

„Niniejszy portal został stworzony przy pomocy Unii Europejskiej. Wyłączną odpowiedzialność za jego zawartość ponosi <imię i nazwisko autora/nazwa wykonawcy/partnera realizującego> oraz w żaden sposób nie może być on postrzegany jako odzwierciedlenie poglądów Uni                                                                                                                                                                                                                                                     

More about European Union external actions at:

EU Delegation to Ukraine;

EU Delegation to Belarus;

                                                                                                                                                                          

„Niniejszy portal został stworzony przy pomocy Unii Europejskiej. Wyłączną odpowiedzialność za jego zawartość ponosi Fundacja Bieszczdzka oraz w żaden sposób nie może być on postrzegany jako odzwierciedlenie poglądów Unii Europejskiej”.