Staż szkoleniowy dla 4 koordynatorów regionalnych z Ukrainy (MP8)

                                                                                                          

 

 

Już 3 czerwca odbędzie sie staż szkoleniowy dla 4 koordynatorów regionalnych systemu certyfikacji GoToCarpathia w ramach mikroprojetu "Transfer idei zielonej turystyki na Ukrainę w oparciu o system certyfikacji GoTocarpathia". Podczas stażu koordynatorzy regionalni z Ukrainy będą mogli uzupełnić swoje braki w wiedzy i doświadczeniu w zakresie certyfikacji GoToCarpathia. Będą oni pod stałą opieką Koordynatora mikroprojektu: Katarzyny Gromala oraz Asystenta Koordynatora: Yurij Zinko, którzy będą im towarzyszyć podczas całego pobytu w Polsce i  będą odpowiedzialni za organizację i efekty merytoryczne stażu. Uczestnicy również będą mieli okazję poznać w praktyce sposób funkcjonowania usługodawców bieszczadzkich posiadających certyfikat GoToCarpathia.

 

 

Mikroprojekt "Transfer idei zielonej turystyki na Ukrainę w oparciu o system certyfikacji GoToCarpathia" jest realizowany w ramach projektu parasolowego "Transgraniczna współpracana na rzecz turystyki uzdrowiskowej pogranicza polsko-ukraińskiego" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

 

More about European Union external actions at:

EU Delegation to Ukraine;

EU Delegation to Belarus;

 

„Niniejszy portal został stworzony przy pomocy Unii Europejskiej.
Wyłączną odpowiedzialność za jego zawartość ponosi Fundacja Bieszczdzka oraz w żaden sposób

nie może być on postrzegany jako odzwierciedlenie poglądów Unii Europejskiej”.

ZałącznikWielkość
FB_PBU2014_MP08_GTC_Staż_PL_Program.pdf407.81 KB