Zostali wybrani 4 koordynatorzy regionalni systemu certyfikacji GoToCarpathia

                                          

 

Informujemy Państwa, że został już wybrany 4-osobowy zespół koordynatorów regionalnych systemu certyfikacji GoToCarpathia na Ukrainie. Będą to osoby przygotowane merytorycznie, a następnie odpowiedzialne za promocję i wdrażanie idei zielonej turystyki na obszarze swoich subregionów oraz wypracowanie, wspólnie z personelem mikroprojektu, warunków do wprowadzenia systemu certyfikacji w ukraińskiej części Karpat Wschodnich.
Dla potrzeb mikroprojektu, a w przyszłości wdrażania systemu certyfikacji GoToCarpathia, ukraińską część Karpat Wschodnich podzielono na 4 subregiony, które są wypadkową podziałów geograficznego, turystycznego i administracyjnego tego obszaru: (1) subregion Bieszczady Wschodnie (w terminologii ukraińskiej Beskidy Skolskie)
(2) subregion Gorgany - umownie część ukraińskich Karpat Wschodnich objęta administracyjnie częścią obwodu iwanofrankowskiego
(3) subregion Beskidy Połonińskie i Wulkaniczne - umownie część ukraińskich Karpat Wschodnich objęta administracyjnie częścią zachodnią obwodu zakarpackiego
(4) subregion Czarnohora i Świdowiec - umownie część ukraińskich Karpat Wschodnich objęta administracyjnie częścią wschodnią obwodu zakarpackiego

Rekrutację 4 koordynatorów regionalnych przeprowadził Partner mikroprojektu. Każdy z 4 koordynatorów pochodzi z obszaru jednego z ww. 4 subregionów. Wybrani Koordynatorzy regionalni już w pierwszej połowie czerwca odbęda staż szkoleniowy, dzięki któremu będą  mieli okazję poznać w praktyce sposób funkcjonowania usługodawców bieszczadzkich posiadających certyfikat GoToCarpathia i uzupełnić swoje ewentualne braki w wiedzy i doświadczeniu w tym zakresie. Koordynatorzy będą ponadto dysponować stałym wsparciem merytorycznym ze strony Koordynatora Mikroprojektu oraz Asystenta Koordynatora. Narzędziem wsparcia będzie też przygotowany wcześniej poradnik promujący idee zielonej turystyki zawarte w systemie certyfikacji GoTocarpathia.

 

Mikroprojekt "Transfer idei zielonej turystyki na Ukrainę w oparciu o system certyfikacji GoToCarpathia" jest realizowany w ramach projektu parasolowego "Transgraniczna współpracana na rzecz turystyki uzdrowiskowej pogranicza polsko-ukraińskiego" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

 

More about European Union external actions at:

EU Delegation to Ukraine;

EU Delegation to Belarus;

 

„Niniejszy portal został stworzony przy pomocy Unii Europejskiej.
Wyłączną odpowiedzialność za jego zawartość ponosi Fundacja Bieszczdzka oraz w żaden sposób

nie może być on postrzegany jako odzwierciedlenie poglądów Unii Europejskiej”.