Konferencja otwierająca dla projektów parasolowych : Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś - Ukraina 2007-2013

 

                                          

 

W dniach 13 i 14 marca 2014 roku Katarzyna Gromala (Koordynator mikroprojektu MP8), Grzegorz Mokrzycki (Asystent ds. księgowo-finansowych w mikroprojekcie MP8) oraz Yuriy Zinko (Asystent koordynatora mikroprojektu MP8) wzięli udział w konferencji otwierającej projekty parasolowe.
Konferencja została zorganizowana przez Wspólny Sekretariat Techniczny przy pomocy swoich oddziałów z Brześcia i Lwowa.

Na konferencję zaproszeni zostali wszyscy partnerzy wiodący sześciu zakontraktowanych projektów parasolowych jak również wszyscy partnerzy biorący udział w 56 mikroprojektach. Najważniejszym celem  wydarzenia było zaprezentowanie zasad wdrażania projektów i wsparcie beneficjentów w zrozumieniu wymagań Programu. Beneficjenci mogli także skorzystać z indywidualnych spotkań z menedżerami projektów ze Wspólnego Sekretariatu Technicznego.

Ponadto podczas konferencji omówiono miedzy innymi takie prezentacje jak:
- „informacje ogólne”;
- „zmiany w projektach”;
- „komunikacja, Oznakowanie, Promocja”;
- „rekomendacje i wskazówki”;
- „zamówienia”;
- „raportowanie”;

 

Mikroprojekt "Transfer idei zielonej turystyki na Ukrainę w oparciu o system certyfikacji GoToCarpathia" jest realizowany w ramach projektu parasolowego "Transgraniczna współpracana na rzecz turystyki uzdrowiskowej pogranicza polsko-ukraińskiego" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

 

More about European Union external actions at:

EU Delegation to Ukraine;

EU Delegation to Belarus;

 

„Niniejszy portal został stworzony przy pomocy Unii Europejskiej.
Wyłączną odpowiedzialność za jego zawartość ponosi Fundacja Bieszczdzka oraz w żaden sposób

nie może być on postrzegany jako odzwierciedlenie poglądów Unii Europejskiej”.