Spotkanie lidera i partnera mikroprojektu "Dzikie Karpaty- rozwój turystyki przyrodniczej w polsko ukraińskich Karpatch Wschodnich" w Rzeszowie

 

Dnia 28 lutego 2014 roku  w siedzibie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia" odbyło się spotkanie lidera i partnera mikroprojektu „Dzikie Karpaty – rozwój turystyki przyrodniczej w polsko-ukraińskich Karpatach Wschodnich”.                  W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele:

  • Fundacji Bieszczadzkiej z Ustrzyk Dolnych (lider MP8), w składzie: Bogusław Pyzocha (Koordynator mikroprojektu) Katarzyna Gromala (Asystentka ds. księgowo-finansowych)
  • Fundacji rozwoju ekoturystyki w dolinie Użu z Użgorodu na Ukrainie (partner mikroprojektu),
    w składzie: Valik Volosyn (Asystent koordynatora mikroprojektu) oraz Vasyl Fomenko (Księgowy)

 

Celem tego spotkania było zarówno zapoznanie się polsko-ukraińskiego personelu wspólnego dla całego mikroprojektu, jak i omówienie wszystkich działań zaplanowanych w ramach realizacji mikroprojektu, przegląd aktualnego stanu realizacji działań oraz sprawy organizacyjno-finansowe mikroprojektu. Po omówieniu wszyscy udali się na kolejne spotkanie, tym razem organizowane przez Lidera projektu parasolowego: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoji i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia" .