Spotkanie Lidera i partnera mikroprojektu "Transfer ideii zielonej turystyki na Ukrainę w oparciu o system certyfikacji GoToCarpathia" w Rzeszowie

                                                                                                      

 

Dnia 28 lutego 2014 roku  w siedzibie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia" odbyło się spotkanie przedstawicieli lidera (Fundacji Bieszczadzkiej z Ustrzyk Dolnych)  i partnera mikroprojektu (Fundacji Ekologiczno-Geograficznej ze Lwowa) "Transfer  idei zielonej turystyki na Ukrainę w oparciu o system certyfikacji GoToCarpathia”. W spotkaniu wziął udział wspólny polsko-ukraiński Personel Koordynujący mikroprojekt, który został powołany od stycznia 2014 roku w składzie:
•Katarzyna Gromala (Koordynator projektu);
•Grzegorz Mokrzycki (Asystent ds. księgowo-finansowych);
•Yuriy Zinko (Asystent koordynatora mikroprojektu)
•Lesia Luta (Księgowa)

Celem spotkania było zapoznanie się polsko-ukraińskiego personelu wspólnego dla całego mikroprojektu, omówienie wszystkich działań zaplanowanych w ramach mikroprojektu, przegląd aktualnego stanu realizacji działań oraz omówienie wstępnych terminów przeprowadzenia działań np. stażu szkoleniowego dla czterech koordynatorów regionalnych z Ukrainy, którzy będą mileli okazję poznać w praktyce sposób funkcjonowania usługodawców bieszczadzkich posiadających certyfikat GoToCarpathia w Polsce.

 

 

Mikroprojekt "Dzikie Karpaty - rozwój turystyki przyrodniczej w polsko-ukraińskich Karpatach Wschodnich" jest realizowany w ramach projektu parasolowego "Transgraniczna współpracana na rzecz turystyki uzdrowiskowej pogranicza polsko-ukraińskiego" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

                                                                                                                                                                                                                                                    

More about European Union external actions at:

EU Delegation to Ukraine;

EU Delegation to Belarus;

                                                                                                                                                                          

„Niniejszy portal został stworzony przy pomocy Unii Europejskiej. Wyłączną odpowiedzialność za jego zawartość ponosi Fundacja Bieszczdzka oraz w żaden sposób nie może być on postrzegany jako odzwierciedlenie poglądów Unii Europejskiej”.