Rozpoczęcie realizacji mikroprojektu "Ścieżkami ukraińskich Karpat. Promocja Produktu Turystycznego".

                                                                                           

Od 1 kwietnia 2014 roku Lwowska miejska organizacja “Ecoterra” w partnerstwie z Fundacją Bieszczadzką rozpoczęła realizację mikroprojektu pod nazwą „Ścieżkami Ukraińskich Karpat. Promocja produktu turystycznego”.
 
Głównym celem mikroprojektu jest podniesienie potencjału kulturowo-przyrodniczego przygranicznych terenów ukraińskich Karpat, poprzez rozwój systemu informacji turystycznej oraz zapewnienie swobodnego dostępu do niej.
 
Najważniejsze planowane działania w ramach projektu to:
 
1.      Festiwal "Dzikie Karpaty" w ramach, którego odbędą się między innymi:
 -terenowe warsztaty przyrodnicze dla rodzin z dziećmi,
- warsztaty fotograficzne, składające się z części teoretycznej i przyrodniczej,
- pokazy filmów na temat przyrody, ekologii, turystyki ekologicznej,
- wystawy fotograficzne,
- pokazy zwierząt gospodarczych typowych dla Karpat,
- seminaria naukowe dotyczące karpackiej przyrody, eko-turystyki i ochrony przyrody,
- tematyczne wycieczki przyrodnicze np. na temat gadów czy płazów,
- występy zespołów z Ukrainy konkursy.
 
2.  2 Ekspedycje poszukiwawcze, podczas których zostanie przeprowadzona inwentaryzacja obiektów turystycznych i przyrodniczych, zostaną zaktualizowane opisy atrakcji turystycznych, zostaną utworzone interaktywne mapy oraz   propozycje tras turystycznych. Zdjęcia i filmy, które zostaną zrobione podczas tych wypraw zostaną wykorzystane m.in. do stworzenia broszur i promowania tych miejsc na stronie internetowej.
 
3. Publikacja broszury w języku ukraińskim i polskim o około 10 obiektach przyrodniczych chronionych w ramach funduszu ochrony przyrody na terenie Karpat ukraińskich. Broszura zostanie wydana w formacie A3 i nakładzie po 1000 sztuk w każdym języku. Publikacja trafi nieodpłatnie między innymi do gmin, turystów z Ukrainy, Polski oraz innych krajów UE, branży turystycznej, środowiska pozarządowego z Polski i Ukrainy.
 
4. Przebudowa i aktualizacja istniejącej strony internetowej: http://carpathians.org.ua, która poświęcona jest obszarom chronionym w Karpat ukraińskich. Strona będzie zawierała informacje w trzech językach (polskim, angielskim i ukraińskim).

 

 

Mikroprojekt "Ścieżkami Ukraińskich Karpat.Promocja Produktu Turystycznego" jest realizowany w ramach projektu parasolowego "Transgraniczna współpracana na rzecz turystyki uzdrowiskowej pogranicza polsko-ukraińskiego" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

 

More about European Union external actions at:

EU Delegation to Ukraine;

EU Delegation to Belarus;

 

„Niniejszy portal został stworzony przy pomocy Unii Europejskiej.
Wyłączną odpowiedzialność za jego zawartość ponosi Fundacja Bieszczdzka oraz w żaden sposób

nie może być on postrzegany jako odzwierciedlenie poglądów Unii Europejskiej”.