Relacja z drugich dwudniowych warsztatów praktycznych nt. tworzenia questów: „Ekomuzea, questing – pomysł na eksponowanie i promocję dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego Polski Wschodniej”.

 
W dniach 22-23 marca 2014 roku, w Ośrodku Wypoczynkowym „Wisan” w Bystrem koło Baligrodu
odbyły się już drugie praktyczne warsztaty pod nazwą „Ekomuzea, questing – pomysł na
eksponowanie i promocję dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego Polski Wschodniej”. 
 
W warsztatach wzięło udział 19 osób, uczestniczyli w nich różni przedstawiciele lokalnej społeczności.
Tym razem uczestnicy warsztatów tworzyli quest wzdłuż potoku Rabiańskiego, w miejscowości
Bystre i nieistniejącej wioski Rabe. Podczas warsztatów prowadzący: Jola Jarecka oraz Bogusław
Pyzocha przypomnieli wszystkim przybyłym gościom o historii questingu, z kąt wziął się w Polsce,
jego celach oraz o zasadach jego tworzenia.
 
Pierwszym głównym elementem, od którego zaczęliśmy tworząc quest, było przeprowadzenie
wstępnej inwentaryzacji dziedzictwa, która miała służyć do wytypowania najciekawszych miejsc,
które będą „przystankami” na trasie questu oraz utworzenie odręcznie rysowanej mapy wszystkich
ciekawych elementów obszaru, po którym będzie przebiegał szlak.
 
Kolejnym krokiem było wymyślenie tytułu questu - co nie jest tak naprawdę sprawą łatwą. Propozycje
przedstawione przez uczestników warsztatów były różne: 1. Spalony, historia żywiołami pisana.
2. Z Bystrego do Rabego do Krasawicy z pogorzeliskiem po prawicy. 3. Szlakiem bitew wśród kamieni
4. Historia Rjabyja. Jednak po przeprowadzonym głosowaniu zwyciężył temat drugi.
 
Następnym bardzo ważnym punktem tych warsztatów, był wybór tematyki questu, a dokładnie,
co będzie motywem przewodnim?. Tym razem propozycja padła tylko jedna: „love story”,
a wszyscy uczestnicy głosowali jednogłośnie. Historia tego questu to historia o nieszczęśliwej miłości
Rjabyja i Paraski. Imię głównego bohatera nie zostało wybrane przypadkowo, gdyż słowo „Rjabyj” (pstry)
zapoczątkowało nazwę nieistniejącej wioski Rabe, która znajdywała się na trasie questu. 
 
Po tych wszystkich rozważaniach i głosowaniach przeszliśmy do najważniejszego punktu
instrukcji -tworzenia questów, czyli przejścia pomiędzy wytypowanymi miejscami.
Podczas wędrówki wszyscy uczestnicy dokonali wnikliwych obserwacji, dzięki którym
udało się stworzyć ciekawy quest, który jest między innymi dobrą zabawą, stanowi wyzwanie,
jest rozwiązywalny, prowadzi przez interesujący obszar oraz opowiada historię, która ciekawi turystę.
Jeśli jesteś czytelniku ciekawy losów kochanków zapraszamy do przejścia tego questu, a do tego czasu
przedstawiam Ci jego fragment:
 
„Bałanda mam na imię,
Przedstawię wam „love story”, z której miejscowość ta słynie
Rjabyj, mój kum zakochany
Mimo, iż był zapracowany
codziennie tą trasą  przechodził
tak jak ty (z „Wisanu” ) wychodził
..."
 
Seminaria i warsztaty stanowią część realizowanego przez Gminę Mielec w partnerstwie z Gminą Baligród projektu „Inwestycje i turystyka – szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej”, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, w ramach Osi Priorytetowej I: Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.4.Promocja i Współpraca 
 
Organizatorzy warsztatów: Fundacja Bieszczadzka, na zlecenie Gminy Mielec