Zaproszenie na spotkania informacyjno- szkoleniowe dotyczące zasad ubiegania się o certyfikat GoToCarpathia

 

Fundacja Bieszczadzka oraz Dziecięca Organizacja Fenix (Snina, Słowacja) zapraszają przedsiębiorców branży turystycznej, gospodarstwa agroturystyczne oraz organizacje pozarządowe i instytucje samorządowe wspierające rozwój ekoturystyki w Karpatach Wschodnich na spotkania informacyjno- szkoleniowe dotyczące zasad  ubiegania się o certyfikat GoToCarpathia w ramach III edycji certyfikacji usług i produktów Turystyki Przyjaznej Środowisku w Karpatach Wschodnich.

Celem Certyfikacji jest wykreowanie i wypromowanie wspólnej dla Karpat Wschodnich regionalnej marki ekoturystycznej pod nazwą „GoToCarpathia”, przy poszanowaniu odrębności poszczególnych subregionów karpackich, która eksponować będzie najwyższej jakości usługi i produkty turystyczne w Karpatach Wschodnich przyjazne środowisku naturalnemu oraz wykorzystujące dziedzictwo historyczno-kulturowe Karpat Wschodnich.

Certyfikat GoToCarpathia jest  przyznawany  po obu stronach granicy na obszarach:
W Polsce – powiaty:  bieszczadzki, brzozowski, jasielski, krośnieński, leski, przemyski, sanocki, strzyżowski, miasto na prawach powiatu Krosno, miasto na prawach powiatu Przemyśl, rzeszowski z siedzibą w Rzeszowie, miasto na prawach powiatu Rzeszów
Na Słowacji – okresy: Bardejów, Humenne, Medzilaborce, Preszów, Sabinov, Snina, Strpkov, Svidnik, Vranov na Topľou‎

Certyfikat GoToCarpathia jest przyznawany w 5 kategoriach:
(1) Usługi noclegowe
(2) Usługi gastronomiczne
(3) Usługi edukacyjne
(4) Produkt ekoturystyczny
(5) Ambasador ekoturystyki wschodniokarpackiej

Certyfikat GoToCarpathia jest przyznawany podmiotom spełniającym zasady :
ZASADA I: standardy i jakość usług
ZASADA II: poszanowanie środowiska naturalnego
ZASADA III: wykorzystanie lokalnych produktów żywnościowych oraz kuchni wschodniokarpackiej
ZASADA IV: wschodniokarpacki charakter architektury obiektów, ich wnętrza i otoczenia oraz zieleni wokół nich
ZASADA V: zaangażowanie się  w rozwój regionu Karpat Wschodnich


Uzyskanie certyfikacji to szansa na zaistnienie Państwa oferty:
(1) na mini ulotkach promujących usługi i produkty posiadające certyfikat GoToCarpathia
(2)  w czasie akcji promującej usługi i produkty z certyfikatem GoToCarpathia podczas  kilkunastu imprez  otwartych w regionie
(3)  na www.GoToCarpathia.eu  oraz w e-katalogu ofert ekoturystycznych polsko-słowackiej części Karpat Wschodnich
(4)  wśród ofert polecanych przez Karpackie Centrum Zielonej Turystyki w Ustrzykach Dolnych
(5)  w sieci sprzedaży Biura EkoPodróży ZIELONY ROWER działającego przy Fundacji Bieszczadzkiej

Certyfikacja  jest częścią działań projektu GoToCarpathia – certyfikat jakości usług i produktów ekoturystycznych na pograniczu posko-słowackim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013

Głównym celem ww. projektu jest wzmacnianie i rozwój polsko-słowackiej sieci współpracy podmiotów branży turystycznej, działającej na obszarze polsko-słowackiej części Karpat Wschodniach, w oparciu o system certyfikacji GoToCarpathia. Celem pośrednim jest wzmacnianie bezpośrednich kontaktów między polskimi i słowackimi reprezentantami branży turystycznej zainteresowanymi podnoszeniem standardów i jakości usług oraz produktów w oparciu o idee zielonej turystyki oraz promocja produktów i usług zielonej turystyki (ekoturystyki) z obszaru polsko-słowackiej części Karpat Wschodnich.

Zapraszamy na spotkania informacyjno- szkoleniowe dotyczące zasad  ubiegania się o certyfikat GoToCarpathia, które odbędą się:
06. 11. 2013 r. Strzyżów,  godzina 9.00 – adres: Starostwo Powiatowe w Strzyżowie, sala nr 202,
ul. Przecławczyka 15, 38-100 Strzyżów
06.11.2013 r. Brzozów,    godzina 13.00 – adres: Starostwo Powiatowe w Brzozowie, sala narad III piętro,
ul. 3 Maja 51, 36-200 Brzozów
08. 11. 2013 r. Jasło,      godzina 9.00 – adres: Starostwo Powiatowe w Jaśle, sala nr 339, III piętro,
ul. Rynek 18, 38-200 Jasło
08. 11. 2013 r. Krosno,   godzina 13.00- adres: Starostwo Powiatowe w Krośnie, sala nr 308, III piętro,
ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno
12. 11. 2013 r. Sanok,    godzina 9.00  - adres: Vita Caffe
ul. Lipińskiego 110, 38-500 Sanok
12. 11. 2013 r. Lesko,    godzina 13.00 – adres: Starostwo Powiatowe w Lesku, sala narad, parter,
ul. Rynek 1, 38-600 Lesko
15.11.2013 r. Ustrzyki Dolne, godzina 10.00 – adres: Restauracja „Bieszczadzka”
ul. Rynek 19, 38-700 Ustrzyki Dolne
18. 11. 2013 r. Rzeszów, godzina 9.00 – adres: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”,ul. Rynek 16, II piętro 35-074 Rzeszów
18. 11. 2013 r. Przemyśl, godzina 13.00 – adres: Starostwo Powiatowe w Przemyślu, sala nr 62 , II piętro,
pl. Dominikański 3, 37-700 Przemyśl

Więcej informacji dotyczących działań projektowych oraz zasad certyfikacji GoToCarpathia na stronie www.gotocarpathia.eu od 06. 11. 2013 r.
Kontakt
Fundacja Bieszczadzka
ul. Rynek 14, 38-700 Ustrzyki Dolne
Tel. 13 469 72 97
osoba do kontaktu:
Iwona Pojnar GSM 514 27 31 30, e-mail i.pojnar@fundacja.bieszczady.pl