Mikroprojekty realizowane przez Fundację Bieszczadzką w ramach projektu parasolowego pn. „Transgraniczna współpraca na rzecz turystyki uzdrowiskowej pogranicza polsko-ukraińskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

 

 

Rozpoczęcie realizacji mikroprojektu „Transfer idei zielonej turystyki na Ukrainę w oparciu o system certyfikacji GoToCarpathia”

Rozpoczęcie realizacji mikroprojektu „Dzikie Karpaty – rozwój turystyki przyrodniczej w polsko-ukraińskich Karpatach Wschodnich”.

* Spotkanie lidera i partnera mikroprojektu "Dzikie Karpaty- rozwój turystyki przyrodniczej w polsko ukraińskich Karpatch Wschodnich" w Rzeszowie

* Spotkanie Lidera i partnera mikroprojektu "Transfer ideii zielonej turystyki na Ukrainę w oparciu o system certyfikacji GoToCarpathia" w Rzeszowie

* Konferencja otwierająca dla projektów parasolowych : Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś - Ukraina 2007-2013

* Konferencja otwierająca dla projektów parasolowych : Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś - Ukraina 2007-2013

* Rozpoczęcie realizacji mikroprojektu "Ścieżkami ukraińskich Karpat. Promocja Produktu Turystycznego".

* Zostali wybrani 4 koordynatorzy regionalni systemu certyfikacji GoToCarpathia

Konferencja prasowa z okazji rozpoczęcia realizacji mikroprojektu "Ścieżkami Ukraińskich Karpat. Promocja Produktu Turystycznego".

* Relacja ze stażu dla 4 koordynatorów regionalnych systemu certyfikacji GoToCarpathia z Ukrainy

Zaproszenie na warsztaty fotografii przyrodniczej (Bieszczady, Polska)

* Relacja z warsztatów fotografii przyrodniczej

* Festiwal Dzikie Karpaty

* I przyrodnicze warsztaty terenowe

* Zaproszenie na II przyrodnicze warsztaty terenowe (Ukraina)

* Zaproszenie na III przyrodnicze warsztaty terenowe (Ukraina)

* Zaproszenie na IV przyrodnicze warsztaty terenowe