Ekomuzeum "Hołe"

Stowarzyszenie Rozwoju wsi Dźwiniacz Dolny
Szlak Ekomuzeum „Hołe”- Dzwiniacz Dolny
Kategoria IV - produkt ekoturystyczny
Dzwiniacz Dolny 37,
38-700 Ustrzyki Dolne
http://www.twojebieszczady.pl/warto/hole.php