Gospodarstwo Agroturystyczne "Szymkówka"

Gospodarstwo Agroturystyczne „Szymkówka”

Kategoria I – usługi noclegowe

Anna i Krzysztof Antoniszak
Cisna 54
38-607 Cisna
tel. 013 468 64 36 ,
kom.  0696 585 410 ,0608 156 174      
email: anna.krzysztof@onet.eu