II KDZT - relacja z imprezy

II Karpackie Dni Zielonej Turystyki Galeria zdjęć

W dniach 20-22 sierpnia w Lutowiskach Fundacja Bieszczadzka, wraz z WWF Polska i Stowarzyszeniem „Fenix”
ze Sniny przygotowały szereg imprez promujących przyrodę, ekologię i ekoturystykę Podkarpacia i Karpat Wschodnich. Dni rozpoczęły się otwarciem dwóch wystaw ukazujących bogactwo przyrodnicze i kulturowe regionu: fotografii nagrodzonych w dziewięciu edycjach konkursu „Leśne fotografie” organizowanego przez Regionalną Dyrekcję Lasów Paostwowych w Krośnie oraz publikacji wydawnictw „Libra”, „Ruthenus”, „Carpathia”,Lasy Paostwowe i „Pro Carpathia”. W piątek odbyły się też prelekcje poświęcone ochronie przyrody i ekoturystykce w regionie zakończone przeglądem filmów przyrodniczych w pobliskim kinie „Otryt”. Pokaz filmów, prelekcje oraz imprezę  IIKDZT dofinansowano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  Środowiska i gospodarki Wodnej w Rzeszowie z siedzibą w Krośnie.
W sobotę plac festynowy zapełnił się straganami z rękodziełem i jadłem wschodniokarpackim. Można było zobaczy rzemieślników przy pracy, spróbowad własnych sił w tkactwie, kowalstwie i garncarstwie a także skosztować przepysznych serów ze Słowacji, czy szczodraka. Amatorzy aktywnego wypoczynku mogli zaś poznad ofertę karpackich produktów ekoturystycznych np. „Zielony Rower – Greenway Karpaty Wschodnie” czy ekomuzea. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się prelekcje o życiu „Dzikich Karpat”: botanika Adama Szarego o specyfice flory Karpat Wsch.; Aleksandry
Wołoszyn-Gałęzy z PAN na temat bieszczadzkich żubrów oraz doktora Wojciecha Śmietany z PAN o dużych ssakach drapieżnych w Karpatach.Zaskoczeniem sesji poświęconej środowisku naturalnemu był panel dyskusyjny konfrontujący różne punkty widzenia na relacje człowieka z przyrodą. Wiele atrakcji przygotowano w plenerze: konkursy, spotkania z hodowcami oraz pokazy zwierząt hodowlanych, przejażdżki bryczką, prezentację sprzętu i zasad uprawiania paralotniarstwa czy pokaz akrobacji
rowerowych. Zainteresowanie zajęciami Adama Szarego na temat wykorzystania ziół i roślin jadalnych Karpat Wschodnich oraz ścieżką huculską było ogromne, odbyły się one aż dwukrotnie.
Dla lokalnych przedsiębiorców najważniejszym wydarzeniem było wręczenie certyfikatów „GoToCarpathia” w ramach I edycji certyfikacji usług i produktów turystyki przyjaznej środowisku w KarpatachWschodnich. Przyznane zostały one w czterech
kategoriach: usługi noclegowe, usługi
gastronomiczne, usługi edukacyjne i produkt
ekoturystyczny.
Zwieńczeniem sobotnich atrakcji były występy artystów z regionu. Zaśpiewał zespół „Widymo” z Sanoka, zatańczyła
„Sziniawa” ze Sniny oraz zagrały Mocne Bojky” z Ripiany.
Niespodzianką wieczoru był występ grupy „Rusyczi” z Odessy, łączący tradycyjne brzmienia ze współczesną aranżacją, który porwał zarówno satrszą jak i młodszą częśd publiczności.
W niedzielę można było w praktyce doświadczyd czym jest zielona
turystyka. Przygotowane zostały cztery programy wycieczek: wycieczka rowerowa wzdłuż Sanu; wycieczka piesza z botanikiem, wycieczka piesza z ornitologiem i warsztaty fotografii przyrodniczej dla początkujących.
II Karpackie Dni Zielonej Turystyki były doskonałą okazją do spotkania między przedsiębiorcami z regionu i turystami, uświadomiły im także potrzebę zaangażowania w zachowanie unikalnego charakteru Karpat Wschodnich.


Autorzy: Zofia Gradek; Kamila Wieczorek

Foto: Barbara Mularska

Zdjęcie na stronę główną: