Oferta Karpackiego Centrum Zielonej Turystyki

Lista prenumerowanych czasopism od roku 2009:

1. BIESZCZADY
2. MAGAZYN ROWEROWY
3. NPM
4. PODRÓŻE
5. ROWERTOUR
6. RYNEK TURYSTYCZNY
7. TRAVELER (national geographic)
8. VOYAGE
9. WIADOMOSCI TURYSTYCZNE

Lista Map:

Tytuł Publikacji

Skala

1.      Beskid Niski -część średnia

1:50 000

2.      Beskid Niski -cz.wschodnia

1: 50 000

3.      Bukovskie Vrchy

1: 50 000

4.      Vhorlatske vrchy

1: 50 000

5.      Bukovske Vrchy-Bieszczady

1: 50 000

6.      Slanske vrchy Velka Domas

1: 50 000

7.      Sarisska vrchovina

1: 50 000

8.      Laborecka Vrchovina-Dukla

1: 50 000

9.      Bańska Bystica

1: 10 000

10.  Polska Mapa zamków

1: 750 000

11.  Bieszczady Góry Sanocko-Turczańskie

1: 75 000

12.  Karpaty Ukraińskie

1:250 000

13.  Polska

1:550 000

Lista pozycji książkowych:

     Tytuł Publikacji

Autor

Rok wydania

1.      Natura 2000, Nowa koncepcja ochrony przyrody

Halina Będkowska

Warszawa 2009

2.      Nasze Środowisko, smieci czyli odpady

Waldemar Kołaski

Poznań 1994

3.      Systemy słonecznego ogrzewania i zasilania elektrycznego budynków

Ewa Klugman-Radziemska Eugeniusz Klugman

Białystok 2002

4.      Regionalny system ochrony różnorodności krajobrazowej

Krzysztof Badora, Stanisław Koziarski

Opole 2008

5.      Marketing w Turystyce

Tadeusz Chudoba

Warszawa 2009

6.      Turystyka Kulturowa

Tadeusz Jędrysiak

Warszawa 2008

7.      Podstawy gospodarki odpadami

Czesława Rosik-Dulewska

Warszawa 2008

8.      Ekologiczny Dom

Paul Hymers

Poznań 2006

9.      Obsługa konsumenta w hotelarstwie cz.2

Joanna Duda Sebastian Krzywda

Warszawa 2009

10.  Obsługa konsumenta w hotelarstwie cz.1

Joanna Duda Sebastian Krzywda

Warszawa 2008

11.  Ochrona środowiska w praktyce (aspekkty ekonomiczno prawne)

Arnold Bernaciak

Poznań 2004

12.  Organizacja pracy w hotelarstwie cz. 1

Joanna Orłowska Małgorzata Tkaczyk

Warszawa 2008

13.  Organizacja pracy w hotelarstwie cz. 2

Joanna Orłowska Małgorzata Tkaczyk

Warszawa 2008

14.  Uspołecznione Planowanie ochrony przyrody na obszarach sieci NATURA 2000-przewodnik powarsztatowy

Opracowanie: A. Bernacak, A. Jermaczek, M. Kierus, A.Ruszewicz

Świebodzin 2004

15.  Spokrzenie turysty

John Urry

Warszawa 2007

16.  Strategie rozwoju turystyki w regionie

Beata Meyer, Dawid Milewski

Warszawa 2009

17.  Gospodarka  turystyczna

pod Red. Aleksander Panasiuk

Warszawa 2008

18.  Zielone światy

pod red. J. Rylke, M.Kaczyńskiej, D. Sikory

Warszawa 2008

19.  Ogrzewanie biomasą

Tadeusz Juliszewski

Poznań 2009

20.  Proekologiczne odnawialne źródła energii

Witold M. Lewandowski

Warszawa 2006

21.  Biologiczne przetwarzanie odpadów

Andrzej Jędrczak

Warszawa 2008

22.  Wpływ narciarstwa i turystyki pieszej na przyrode masywu Pilska

pod red. A. Łajaczak, S. Michalik, Z. Witkowski

Kraków 1996

23.  Ekoturystyka

Dominika Zaręba

Warszawa 2008

24.  Interaktywny model proekologicznego zarzadzania zintegrowaną gospodarką enrgetyczna i przestrzenną w rozwoju miast

Dominika Drzazga

Łódź 2008

25.  Jakość i efektywność usług hotelarskich

Stanisław Borkowski, Ewa Wszendybył

Warszawa 2007

26.  Polsko-Slovensky dvojazyćny slovnik

wydawnictywo Slovart

Bratyslawa 2009

27.  Pochodzenie marek. Odkryj naturalne prawa innowacyjności produktów pi przetrwania w biznesie

Al i Laura Ries

HELION,Gliwice 2005

28.  Punkt przełomowy. O małych przyczynach wielkich zmian

Malcolm Gladwell

Znak,Kraków2009

29.  Zarzadzanie Marką

Jacek Krall, Ryszard Kłeczek, Adam Sagan

Kraków 2006

30.  Zakupologia. Prawda i kłamstwa o tym, dlaczego kupujemy.

Martin Lindstrom

Kraków 2009

31.  Kuchnia Bieszczadu z pogranicza łemkowsko - bojkowskiego

Krzysztof Antoniszczak

Krosno

32.  Obsługa ruchu turystycznego

Beata Meyer (red)

Warszawa 2008

33.  Psychologia Turystyki

R. Winiarski, J. Zdebski

Warszawa 2008

34.  Geografia turystyki Polski

T. Lijewski, B. Mikułkowski, J. Wrzykowski

Warszawa 2008

35.  Wiejska turystyka kulturowa

T. Jędrysiak

Waszawa 2010

36.  Przestrzenne, gospodarcze i humanistyczne aspekty rozwoju turystyki

K. Szpara, M. Gwóźdź

Kraków-Rzeszów-Zamość2009

37.  Kompendium wiedzy o turystyce

G. Gołembski (red)

Warszawa 2009

38.  Turystyka

W. Kurek (red)

Warszawa 2008

39.  Zagospodarowanie turystyczne

A. Kowalczyk, M. Derek

Warszawa 2010

40.  Ekoturystyka

Domikia Zaręba

Warszawa 2010

41.  Turystyka Kulturowa

A. Kowalczyk,

Warszawa 2008

42.  Zarzadzanie turystyczne

L. Pender, R. Sharpley

warszawa 2008

43.  Marketing usług turystycznych

A. Panasiuk (red)

Warszawa 2007

44.  Problematyka opracowań ekofizjograficznych do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Z. Cichocki

Warszawa 2006

45.  Wpływ agroturystyki na reozwój ekonomiczno-społeczny gminy

J. Kosmaczewska

Poznań 2007

46.  Ekonomika turystyki

A. Panasiuk (red)

Warszawa 2006

47.  Biura podróży

A. Konieczna-Domańska

Warszawa 2008

48.  Hotelarstwo. Usługi-eksploatacja-zarządzanie

A. Panasiuk, D. Szostak (red)

Warszawa 2009

49.  Carpatians Environment outlook 2007

UNEP

UNEP 2007

50.  Żywienie w turystyce

W. Grzesińska, D. Gajewska

 Warszawa 1999

51.  Global Environment Outlook GEO enviroment for development 4

UNEP

Valletta, Malta 2007

52.  Roztocze Wschodnie - przewodnik nie tylko dla turysyów

P. Wład, M. Wiśniewski

Mielec 2001

53.  Poradnik Rolnika Ekologicznego

J. Błażej

Błażowa 2008

54.  Badanie czynników warunkujących powrót kobiet na rynek pracy w województwie podkarpackim

K. Kołodziej, B. Lasocki, G. Rutkowska, M. Strzelak-Lubasińska

Toruń 2007

55.  Badanie czynników warunkujących powrót kobiet na rynek pracy w wojewódtwie podkarpackim

K. Kołodziej, B. Lasocki, G. Rutkowska, M. Strzelak-Lubasińska

Toruń 2007

56.  Natura 2000, ABC dla turystyki

J. Kamieniecka, B.Wójcik

Warszawa 2010

57.  Prawo autorskie w działalności trenerskiej

J. Greser

Waszawa 2010

58.  Turystyka przyjazna środowisku - poradnik wdrażnia w polskich Karpatach

Praca zbiorowa

Warszawa - Kraków 2009

59.  Turystyka przyjazna środowisku - poradnik wdrażnia w polskich Karpatach

Praca zbiorowa

Warszawa - Kraków 2009

60.  O produktach tradycyjnych i regionalnych

praca zbiorowa pod redakcją  M. Gąsiorowskiego

Warszawa 2005

61.  O produktach tradycyjnych i regionalnych

praca zbiorowa pod redakcją  M. Gąsiorowskiego

Warszawa 2005

62.  O produktach tradycyjnych i regionalnych

praca zbiorowa pod redakcją  M. Gąsiorowskiego

Warszawa 2005

63.  Podmioty Ekonomii Społecznej                                                         

 

Warszawa 2008

64.  UNEP year book 2010, newscience and developments in our environment

UNEP

2010

65.  Fuj jak mniej śmiecić

Nuria&Empar Jimenez, Rosa M. Curto

2010

66.  Plusk jak oszczędzać wodę

Nuria&Empar Jimenez, Rosa M. Curto

2010

67.  UFF- jak dbać o powietrze

Nuria&Empar Jimenez, Rosa M. Curto

2010

68.  Wokół Tatr na rowerze

Marek Grocholski

Bielsko-Biała 2005

69.  Bieszczady na rowerze

Piotr Szechyński

Bielsko-Biała 2005

70.  Mazury Warmia i Suwalszczyzna na rowerze

A. Buczyński, K. Czub, M. Kłaczkow, R. Muszczynko

Bielsko-Biała 2005

71.  Lubelszczyzna i Roztocze na rowerze

Aleksander Buczyński, Rafał Jasiński

Bielsko-Biała 2005

72.  Sudety na rowerze

Marek Łopata

Bielsko-Biała 2005

73.  Zielona Polska

Wojciech Lewandowski, Robert Szewczyk

2010

74.  Planowanie zrównoważnego rozwoju gminy w praktyce

Klaudia Giordano

Lublin 2006

75.  Niekonwencjonalne źródła energii

Praca zbiorowa

 Wrocław 1999

76.  Prawnofinansowe aspekty zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego związanych z ochroną środowiska

Maciej Rudnicki

Lublin 2005

77.  Budżetowanie w ochronie środowiska

B. Filipiak, K.Kochański, P. Szczypa

Warszawa 2010

78.  Rachunek kosztów w ochronie środowiska

B. Filipiak, M. Ciechura, H. Czaja-Cieszyńska, A. Niewęgłowski, P. Szczypa

Warszawa 2010

79.  Dom. Żyj na zielono

Sarah Callard

Warszawa 2010

80.  Bieszczady - wyprawy marzeń

Elżbieta Dzikowska

Bielsko-Biała 2010

81.  Metodyka i technika pracy pilota imprez narciarskich

Ryszard Nowak

Kraków 2010

82.  Uzdrowiska i ich znaczenie w gospodarce turystycznej

pod redakcją naukową Adama R. Szromka

Kraków 2010

83.  Obszar recepcji turystycznej w warunkach rozwoju zrównoważonego

Agnieszka Niezgoda

Poznań 2006

84.  Monitoring rozwoju zrównoważonego

Witold Toczyski

Gdańsk 2004

85.  Gospodarka turystyczna w XXI wieku

praca zbiorowa

Poznań 2010

86.  Innowacyjność przedsiębiorstw turystycznych w Polsce

Elżbieta Szymańska

Białystok 2009

87.  Zarządzanie turystyką na obszarach przyrodniczo cennych

praca zbiorowa pod redakcją Bazylego Poskrobki

Białystok 2005

88.  Przyrodnicze użytkowanie odpadów

Jan Siuta

Warszawa 2002

89.  Tańce i zabawy dla grupy

Wydawnictwo Klanza

Klanza 1995

90.  Tańce dla grupy - CD

91.  Tańce integracyjne w pracy z grupą cz.II

Praca zbiorowa pod redakcją Leszka Gęcy

Lublin 2004

92.  Tańce integracyjne w pracy z grupą cz.II -CD

93.  Tańce dla każdego wieku

Leszek Gęca

Lublin 2009

94.  Tańce dla każdego wieku - CD

95.  Tańce integracyjne w pracy z grupą cz. I

Leszek Gęca

Lublin 2010

96.  Tańce integracyjne w pracy z grupą cz. I - CD

97.  Islandzkie zabawki

Mirosław Gabryś

Bielsko-Biała 2010

98.  Parki narodowe - Polska południowa. Przewodnik kieszonkowy

Wydawnictwo Pascal

Pascal 2006

99.  Rezerwaty przyrody w Polsce Południowej

Grzegorz Rąkowski Małgorzata Walczak Małgorzata  Smogorzewska

Warszawa 2007

100.  Zarządzanie turystyką na obszarach przyrodniczo cennych

praca zbiorowa pod redakcją Bazylego Poskrobki

Białystok 2005

101.    Walory przyrodnicze jako czynnik rozwoju regionów wschodniej Polski

pod regakcją Ryszarda Horodeńskiego i Cecylii Sadowskiej - Snarskiej

Białystok 2003

102.  Przyszłość ekorozwoju

Stefan Kozłowski

Lublin 2007

103.  Regionalne strategie rozwoju zrównoważonego

pod redakcją Stefana Kozłowskiego

Białystok 2004

104.  San

Tadeusz Budziński

Bosz

105.  Ocal planetę! Poradnik młodego ekologa

Ali Cronin

Poznań 2009

106.  Ekologia to Czysty Biznes

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska

Kraków 2010

107.  Zielone Biuro czyli Ekologia w Biurze

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska

Kraków 2011

108.  Czysta Tyrystyka czyli odpowiedź na potrzeby współczesnego turysty

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska

Kraków 2011

109.  Studium przypadku - poradnik

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska

Kraków 2010

110.  Studium przypadku - poradnik

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska

Kraków 2010

111.  Poradnik animatora partnerstwa

The Partnering Initiative

2005

112.  Poradnik Ochrony Dziedzictwa Wodnego

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska

Kraków 2005

113.  Od czynu do słowa: komunikacja w partnerstwie

Internatinal Bisiness Leaders Forum za The Partnering Initiative

Kraków 2010

114.  Owsoić przestrzeń

Małopolski Instytut Kultury

Kraków 2009

115.   Bursztynowy Szlak Greenways - Przyroda, Tradycja, Ludzie - przewodnik ekoturystyczny

Amistad sp. z o.o. Program PolskaTurystyczna.pl

Kraków 2010

116.  Siedem kroków do biznesplanu

Ziemowit Pochitonow

Kraków 2008

117.  Firma społeczna w rozwoju lokalnym

Pod Red. Barbary Kazior, Anny Jarzębskiej, Olgi Gałek

Kraków 2008

118.  Grupy Partnerskie motorem przedsiębiorczości

Anna Jarzębska, Szczepan Brzeski

Kraków 2006

119.  Grupy partnerskie Od idei do współdzialania

Pod red. Barbary Kazior, Anny Jarzębskiej

Kraków 2008

120.  Turystyka dziedzictwa

Nina Gałuszka

Kraków 2008

121.  Kształcenie kadr firm społecznych dziedzictwa przyrodniczo- kulturowego

Zespół Pracowni Psychologicznej

Kraków 2008

122.  Model przedsiębiorstwa społecznego na lokalnym rynku pracy

Piotr Frączak, Tomasz Schimanek

FRSO 2010

123.  Prawne aspekty funkcjonowania organizacji pozarządowych - wybrane zagadnienia

Arkadiusz Jarosiński

FRSO 2010

124.  Partnerstwo instytucjonalne jako sposób zarządzania przedsiębiorstwami społecznymi

Piotr Frączak

Warszawa 2010

125.  Współpraca organizacji pozarządowej z bankiem

Jan Pikula

FRSO 2010

126.  EQUAL na obszarach wiejskich - katalog dobrych praktyk

Anna Szkoruć, Izabella Konieczna-Śnieżawska

FRSO 2007