O projekcie

Od 1 lipca 2009 roku Fundacja Bieszczadzka (www.fundacja.bieszczady.pl), wspólnie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia" (www.procarpathia.pl), Stowarzyszeniem Euroregion Karpacki Polska (www.karpacki.pl), oraz partnerami ze Słowacji – Detská organizácia Fénix Snina (www.snina.do-fenix.sk) i Regionálna rozvojová agentúra ze Svidníka (www.rrasvidnik.sk) - rozpoczęła realizację międzynarodowego projektu pod nazwą „Turystyka bez granic – wzmocnienie współpracy transgranicznej w oparciu o zrównoważony rozwój środowiska”. Partnerem wiodącym całego projektu jest Stowarzyszenie „Pro Carpathia” z siedzibą w Rzeszowie. Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości wykorzystania atrakcyjności turystycznej pogranicza. Cel ten będzie realizowany poprzez cele szczegółowe: (1) poprawę jakości usług turystycznych (dzięki systemowi certyfikacji usług turystycznych, szkoleniom kadry branży turystycznej); (2) promocję zasobów przyrodniczych i kulturowych obszaru pogranicza; (3) poprawę przepływu informacji na temat ofert turystycznych, wydarzeń kulturowo – turystycznych; (4) stworzenie polsko - słowackiej oferty turystycznej. W ramach projektu przewidziane zostały działania związane z promocją regionu (konferencje, publikacje i czasopisma, wizyty studyjne, udział w tragach turystycznych, imprezy transgraniczne, film, serwisy internetowe) oraz działania zmierzające do wykorzystania istniejących zasobów (np. Program Ekomuzealny na Słowacji). Projekt przyczyniać się będzie również do podniesienia jakości i konkurencyjności świadczonych usług (system certyfikacji) w ramach systemu zarządzania turystyką (Turystyka Przyjazna Środowisku; księga wzorców architektonicznych). Działania przewidziane w ramach projektu mają też wzmocnić samą branżę turystyczną (szkolenia i warsztaty poświęcone kuchni i tradycji regionalnej; szkolenia z zakresu turystyki przyrodniczej, kulturowej; innowacyjności w turystyce; zasad planowania inwestycji w regionie). Efektem podjętych działań będzie także stworzenie polsko- słowackiej oferty turystycznej oraz wprowadzenie rozwiązań sprzyjających poprawie dostępności informacji o ofertach turystycznych regionu i jego potencjale. Projekt adresowany jest do szeroko rozumianej branży turystycznej (przewodnicy, touroperatorzy, właściciele gospodarstw agroturystycznych, hoteli, pensjonatów oraz wszystkich zainteresowanych rozwojem turystyki zrównoważonej). Projekt, z racji swojego charakteru adresowany jest również do turystów, którzy będą mieli możliwość łatwiejszego dostępu do informacji oraz dostępu do usług o wyższej jakości. Projekt korzystny będzie również dla społeczności lokalnych (gdyż działania te są szansą na rozwój społeczno – ekonomiczny, ale jednocześnie gwarantują zachowanie i pielęgnację dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu). Jednym z głównych celów całego przedsięwzięcia jest poprawa możliwości turystycznych oraz popularyzacja walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych wschodniej części pogranicza polsko-słowackiego. Twórcy projektu zaplanowali m.in. zadania zmierzające do podniesienia jakości świadczonych usług turystycznych, polepszenia przepływu informacji dotyczących ofert turystycznych i wydarzeń kulturowo – turystycznych, wspólne wizyty studyjne, a także szkolenia i wyjazdy na targi turystyczne. W ramach projektu Fundacja Bieszczadzka realizować będzie następujące moduły działań: 1. Wypracowanie i wdrożenie systemu certyfikacji i zarządzania Turystyką Przyjazną Środowisku (TPS) w Karpatach Wschodnich:

 • szczegółowa inwentaryzacja zasobów TPS
 • analiza stanu obecnego i szans rozwoju TPS w regionie
 • opracowanie koncepcji systemowego zarządzania TPS w regionie na najbliższe 3-5 lat
 • analiza ekspercka istniejących systemów certyfikacji w turystyce stosowanych na świecie, w Europie i Polsce
 • analiza ekspercka istniejących systemów certyfikacji w turystyce stosowanych na świecie, w Europie i Polsce
 • nabór ofert i przeprowadzenie certyfikacji
 • zagraniczna wizyta studyjna
 • warsztaty strategiczno-konsultacyjne

2. Działania edukacyjne i upowszechniające idee Turystyki Przyjaznej Środowisku w Karpatach Wschodnich:

 • cykl warsztatów kulinarnych – kuchnia regionalna
 • cykl warsztatów dla usługodawców turystycznych (obiekty noclegowe i gastronomiczne, stadniny, przystanie itp.) - tematyka: regionalizm, obsługa klienta, standaryzacja, ekologia, jakość, itp.)
 • terenowe warsztaty dla przewodników, reprezentantów biur turystycznych, centrów informacji turystycznej, organizacji i instytucji działających na rzecz rozwoju TPS

3. Działania promujące idee i zasoby Turystyki Przyjaznej Środowisku w Karpatach Wschodnich:

 • utworzenie Karpackiego Centrum Zielonej Turystyki (TPS) w Ustrzykach Dolnych (odpowiednik KCZT powstanie również w słowackiej Sninie)
 • opracowanie i aktualizacja portalu w języku polskim, słowackim i angielskim
 • materiały promujące TPS w regionie – koszulki, kurtki, plecaki, akcesoria turystyczne
 • 2 cykliczne transgraniczne imprezy plenerowe promujące wspólną ofertę TPS (po polskiej i słowackiej stronie) – pod nazwą Karpackie Dni Zielonej Turystyki
 • wizyta studyjna dla dziennikarzy i reprezentantów biur turystycznych z Polski i Słowacji
 • opracowanie katalogu ofert turystycznych (część polska, słowacka)
 • udział w targach ogólnopolskich i ogólnosłowackich

4. Przygotowanie i utworzenie kilku pierwszych ekomuzeów w słowackiej części Karpat Wschodnich Zakończenie wszystkich przewidzianych w projekcie zadań planowane jest na wrzesień 2011 roku.