Detská organizácia Fénix warsztaty rękodzielnicze

Detská organizácia Fénix Územná správna rada Snina
Kategória III – edukačné služby
„Tvorivé dielne ľudových remesiel” - warsztaty rękodzielnicze
ÚSpR DO Fénix Snina
Gagarinova 1559/4
069 01 Snina
www.snina.do-fenix.sk
snina@do-fenix.sk
tel/fax:+421 57 762 2357,  +421 917 425 648,