Fenix -Zielony Rower -Greenways

Detská organizácia Fénix Územná správna rada Snina
Kategória IV – ekoturistický produkt    
„Zelený bicykel – medinárodná cyklotrasa SR-PL-UA”    
ÚSpR DO Fénix Snina
Gagarinova 1559/4
069 01  Snina
www.snina.do-fenix.sk
snina@do-fenix.sk
 tel/fax:+421 917 425 648,+421 57 762 2357