Centrum jeździeckie AJC Snina - hipoterapia

Animoterapeuticko – jazdecké centrum AJC Snina
Kategória IV – ekoturistický produkt  
„Poskytovanie hipoterapie pre zdravotne postihnutých ”
Pčolinská 1405
069 01 Snina
www.ajc.estranky.sk
ajcsnina@gmail.com   lombard.jusufi@gmail.com
tel. +421 905 552 661

Zoo terapeutyczno-Jeździeckie Centrum AJC Snina

Centrum zlokalizowane jest w Sninie przy stadionie piłkarskim, jego misją jest zapewnienie wypoczywającym oraz odwiedzającym turystom różnego rodzaju form aktywności fizycznej. ACJ Snina oferuje doskonałe warunki myślącym o poprawie swojej kondycji fizycznej i psychicznej oraz poprawie zdrowia.

            Ośrodek zajmuje się leczeniem osób niepełnosprawnych, dzieci, młodzieży o specjalnych potrzebach z wykorzystaniem technik hipoterapii oraz kynoterapii.organizowane są różnego rodzaju gry i zabawy, w których biorą udział także zwierzęta. Uczestnicy zająć mogą posłuchać ekspertów w dziedzinie hodowli zwierząt, także domowych i dowiedzieć się jak w prawidłowy sposób pielęgnować.

Na terenie AJC Snina prowadzona jest także ekologiczna farma, gdzie hoduje się kozy, krowy i owce. Jest możliwość zakupienia ekologicznej żywności, która została wyprodukowana na farmie.

Centrum dzięki swojej działalności popularyzuje turystykę konną, dzięki temu poszerza się sieć znakowanych szlaków konnych. W takim otoczeniu osoby niepełnosprawne mogą w przyjemny i zdrowy sposób spędzać czas w miły towarzystwie psów i koni.